Ocena brak

STEFAN BATORY

Autor /Mironieg Dodano /17.04.2012

1533-86, Książę siedmiogrodzki od 1571, król polski od 1576; zmusił do uległości Gdańsk; pragnąc wyzwolić ziemie okupowane przez Turcję na Węgrzech i uzależniony od niej Siedmiogród, uważając, że droga do zjednoczenia Węgier wiedzie przez Moskwę, przeprowadził z niezwykłą energią trzy zwycięskie kampanie przeciwko Moskwie w 1579, 1580 i 1581, a śmierć zastała go w Grodnie w czasie montowania ligi antytureckiej i przygotowań do nowej wyprawy na Moskwę.

Zorganizował w 1578 piechotę wybraniecką. Podniósł Szkołę Wileńską do godności akademii. Był gorącym i zdecydowanym zwolennikiem tolerancji religijnej; zób. Batorówka; Zborowski Samuel.

Disce puer latinae, ego faciam te mościpanie łac. makaroniczna, 'ucz się, chłopcze, łaciny, a zrobię cię panem', słowa, które powiedzieć miał Stefan Batory do ucznia szkoły w Zamościu a. do młodego Chodkiewicza w Wilnie. Kiedy król raz wypomniał jednemu z dostojników duchownych, że nie zna łaciny, chociaż jest biskupem, ten natychmiast odparł, że jeszcze dziwniejszy jest król polski nie mówiący po polsku.

Prosię kanonikiem. Poczucie humoru króla Stefana ilustruje anegdota, wg której miał kiedyś powiedzieć, że prosię może zostać kanonikiem (godność zastrzeżona w Polsce dla szlachty), bo wołają je „maluśki", a więc ma nazwisko na ,,-ski". Batory pod Pskowem obraz (1872) Jana Matejki, Warszawa, Muz. Nar.

Portret Stefana Batorego obraz w całej postaci (1583) Marcina Kobera* Kraków, klasztor misjonarzy; jeden z najlepszych obrazów polskich Icońca XVI w.

„Batory" motorowiec transatlantycki Polskich Linii Oceanicznych, zbud. w 1926 w Monfaleone (Włochy), zakupiony za dostawy węgla. W czasie 2. wojny świat, służył pod polską banderą. Pływał do 1969. Pojemność 14 287 BRT.

„Stefan Batory" transatlantyk, statek flagowy polskiej marynarki handl., ze stoczni Wilton-Fijenoord, pływał pod nazwą „Maasdam", zakupiony w 1969; pojemność 15 024 BRT.

Podobne prace

Do góry