Ocena brak

Stawy stopy

Autor /aby Dodano /04.01.2012

W skład stopy wchodzą następujące połączenia stawowe: 1) staw skokowo-goleniowy, łączący kości goleni ze stępem, 2) stawy między-stępowe: staw skokowo-piętowo-łódkowy, łączący kość skokową z kością piętową i łódkowatą, oraz stawy między pozostałymi kośćmi stępu, 3) stawy między kośćmi stępu i kośćmi śródstopia, 4) stawy między kośćmi śródstopia, wreszcie 5) stawy palców: śródstopno-paliczkowe i międzypaliczkowe stopy.

Spośród stawów stępu i śródstopia dwa mają bardzo znaczną ruchomość. Jednym jest staw skokowo-goleniowy, który stanowi połączenie kości goleni z kością skokową; jest on też zwany stawem skokowym górnym. W stawie tym odbywają się ruchy zawiasowe unoszenia i opuszczania stopy. W drugim stawie, często nazywanym stawem skokowym dolnym, łączącym kość skokową z kością piętową i łódkowatą, stopa wykonuje w stosunku do kości skokowej ruchy odwracania, czyli unoszenia brzegu przyśrodkowego stopy, i nawracania, czyli unoszenia brzegu bocznego. Ruchomość pozostałych stawów stopy jest bardzo mała. Większa ruchomość poszczególnych kości stępu i śródstopia rozluźniłaby budowę oporową stopy, tak samo jak kostne połączenie wytworzyłoby sztywną płytę stopy bez zdolności dostosowania się jej do podłoża. Tylko paliczki mają znowu większy zakres ruchów.

Podobne prace

Do góry