Ocena brak

Stawy ręki

Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014

Bliższy staw ręki —sław promieniowo-nadgarslkowy (arliculatio radiocarpea) jest dwuosiowym stawem eliptycznym umożliwiającym wykonywanie ruchów zginania i odwodzenia. Ruch rotacyjny odbywa się w obydwóch stawach przedramienia: promieniowo-lokciowym dalszym i bliższym (articulalio ra-dioulnaris prox. et dist.) i dlatego też nie ma nic wspólnego ze stawem ręki. Staw pro i n i en i o w o - łok c i o w y dalszy oddziela od stawu ręki krążek stawowy (discus articularis). W warunkach prawidłowych jamy stawowe nie łączą się ze sobą. Bliższe kości nadgarstka (kość łódeczkowata, kość księżycowata i kość trójgraniasta tworzą główkę stawową, natomiast kość promieniowa —

panewkę stawową. Między wielkością główki stawowej a panewką istnieje dysproporcja i dlatego też panewka stawowa jest powiększona przez pokryte chrząstką pasmo więzadłowe i krążek stawowy. Elementy stawowe oddalają się od siebie najbardziej przy ruchu odwodzenia promieniowego. Kość trój-graniasta traci wówczas całkowicie połączenie z panewką stawową, a szpara stawowa zieje. Dlatego też wstrzyknięcia dostawowe najlepiej jest wykonywać po stronie łokciowej od góry przy lekkim odwiedzeniu promieniowym. Przy gwałtownym odwiedzeniu łokciowym może dojść do zmiażdżenia kości I rójgraniastej lub kości księżycowa tej, natomiast przy odwiedzeniu promieniowym może ulec zmiażdżeniu kość łódeczkowata.

Esowatego kształtu dalszy slaw ręki śródnadgarstkowy (articulatio medio-carpea) znajduje się między bliższym i dalszym rzędem kości nadgarstka i tworzy właściwie mozaikowaty, złożony staw półścisły. Rozgałęziona jama stawowa jest ograniczona nadzwyczaj mocnymi więzadłami, tak że procesy ropne toczące się w obrębie pustej przestrzeni nadgarstkowej nie mogo się dalej rozprzestrzeniać i można je łatwo leczyć.

 

Podobne prace

Do góry