Ocena brak

Stawy

Autor /rambo Dodano /30.01.2014

Podobnie jak na kości, ćwiczenia fizyczne wywierają również znaczący wpływ na kształtowanie powierzchni stawowych. Sprawność stawu zależy od stanu chrząstki stawowej. Powierzchnie stawowe pokrywa chrząstka szklista, która pozbawiona jest unaczynienia i unerwienia. Odżywia się ona od strony stawu płynem stawowym, a z drugiej strony z naczyń krwionośnych podchrzęstnej warstwy kości. Warunkiem dobrego stanu czynnościowego chrząstki stawowej jest zmiana ciśnienia i nacisku na powierzchnie stawowe (w podobny sposób działa gąbka w środowisku wodnym). Unieruchomienie (podczas urazu lub choroby) lub ograniczenie ruchomości stawu upośledza odżywianie chrząstki. Prawidłowa, gruba warstwa chrząstki szklistej sprawia, że siły nacisku na staw rozkładają się równomiernie na całą powierzchnię, co działa amortyzująco wstrząsy.

Stawy w swojej budowie posiadają także powierzchnie bez tkanki szklistej wyścielone błoną maziową. Błona maziowa resorbuje płyn stawowy, który - bę dąc dializatem krwi - odżywia chrząstkę i ułatwia poślizg powierzchni stawo wych. Błona maziowa jest bardzo wrażliwa na czynniki szkodliwe, na uraz, za każenia, przeciążenia itp.

Kolejną ważną składową wpływu ćwiczeń fizycznych na staw jest odpowie dnia długość i elastyczność elementów okołostawowych (torebek i więzadeł oraz ich wytrzymałość. Pozwalają one zatem na utrzymanie pełnego zakresu ru chu w stawie, a w przypadku jego ograniczenia - mogą wpłynąć na powiększę nie zakresu ruchu. Ruch działa korzystnie na omawiany aparat tylko w określo nych granicach. Zarówno niedobór czy jednostronność ruchów, jak i przeciąże nie - tak jednorazowe, jak też długofalowe - mogą tu działać szkodliwie.

 

Podobne prace

Do góry