Ocena brak

STAWKA - Kwatera Główna Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej

Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011

Najwyższy organ strategicznego do­wodzenia radzieckimi siłami zbrojny­mi, powołany przez Józefa Stalina 23 czerwca 1941 r., na czele którego po­czątkowo stał komisarz obrony marsz. Siemion *Timoszenko. Od 10 lipca 1941 r. na czele Stawki stanął sam Stalin, który mianował się Naczelnym Wodzem.

W skład Kwatery Głównej weszli: Wiaczesław *Mołotow, Kli­mem Woroszyłow, Boris *Szaposzni-kow, Siemion *Budionny, Gieorgij *Żukow, Aleksiej Antonów, Aleksan­der *Wasilewski, Nikołaj Kuzniecow, Nikołaj Bułganin. Zebrania odbywały się na wezwanie Stalina i większość decyzji formalnie sygnowanych przez Stawkę podejmował osobiście dykta­tor.

Organem wykonawczym był Sztab Generalny, który na podstawie otrzymanych dyrektyw opracowywał plany operacji i nadzorował ich wy­konanie.

Podobne prace

Do góry