Ocena brak

Staw ramienny

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

Deficyt biernego odwiedzenia. W badanej pozycji stabilizujemy łopatkę, naciskając od góry jedną ręką okolicę wyrostka barkowego. Zmniejszamy w ten sposób współudział łopatki w ruchach stawu ramiennego. Drugą ręką wykonujemy, stojąc przed chorym, odwiedzenie bierne powolne i szybkie ramienia (ryc. 6.40). Kąt zawarty między prostą prostopadłą do osi pionowej tułowia a osią długą ramienia określa stopień deficytu statycznego (utrwalonego) i dynamicznego odwodzenia ramienia, a więc świadczy o stanie mięśni przywodzicieli ramienia, głównie m. pectoralis major i tereus major.

Poza odwiedzeniem biernym badamy zakres czynnego odwodzenia stawu ramiennego. War-tość kąta odwiedzenia określamy w sposób klasyczny dla badania ortopedycznego.

Deficyt biernej rotacji zewnętrznej. Z pozycji opisanej wyżej w sposób powolny i szybki wykonujemy ruch rotacji zewnętrznej ramienia , zaczynając od jej ustawienia w rotacji zerowej. Wywołany w ten sposób odruch na rozciąganie mięśni rotatorów wewnętrznych ramienia (m. pectoralis major, m. tereus major, m. subscapularis), w przypadku ich spastyczności, ogranicza zakres rotacji zewnętrznej ramienia.

Wartość kąta rotacji zewnętrznej, względnie jego deficytu, określamy jak w klasycznym badaniu ortopedycznym.

Deficyt biernego wyprostu. Oceniamy przez wykonanie biernego ruchu w fazie powol- nej i szybkiej wyprostu ramienia. Badający stoi z boku chorego, stabilizując jedną kończyną łopatkę, drugą ujmując przedramię, zgięte w łokciu. Ograniczenie wyprostu ramienia ku tyłowi świadczy o dynamicznej przewadze mm. zginaczy ramienia ku przodowi. Wartość kątową oceniamy jak w badaniu zakresu ruchów ramienia.

 

Podobne prace

Do góry