Ocena brak

Staw biodrowy

Autor /kajtek Dodano /20.12.2012

Dolegliwości bólowe stawu biodrowego mogą być spowodowane różnymi przyczynami. U dzieci i młodzieży zwykle świadczą o poważnym schorzeniu i dlatego w każdym przypadku wymagają szczególowego wyjaśnienia.

Choroby stawu biodrowego powodują dolegliwości bólowe głów nie w okolicy pachwiny. Mogą się one także objaw iać rzutowany mi dolegliwościami bólowymi w okolicy stawu kolanowego, i odwrotnie, zdarza się, że są miejscem promieniowania bólów z okolicy krzyżowej i lędźwiowej oraz miednicy.

Liczne dolegliwości bólowe towarzyszące różnym zmianom chorobowym w stawie biodrowym można wiązać z określonym wiekiem. Przyczynami zmian chorobowych oraz dolegliwości bólowych stawu biodrowego w wieku dziecięcym są wrodzone zwichnięcia stawu biodrowego i choroba Perthesa, w okresie dorastania zluszczenie głowy kości udowej, u dorosłych zmiany zwyrodnieniowe (koksartroza).

Nie leczone wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego na tle dysplazji panewki stawu biodrowego jest najczęstszą przyczyną rozwijającej się w ciągu dalszego życia koksartrozy dysplastycznej. Pojawiające się niezależne od obciążania bóle, które w większości przypadków odczuwane są przez chorego w okolicy pachwiny, świadczą o dysplazji stawu biodrowego.

Przyczyną zmian zwyrodnieniowych mogą być: aseptyczna martwica głowy kości udowej, urazy, fizjologiczny proces starzenia się, choroby reumatyczne i zaburzenia przemiany materii. Staw biodrowy jest otoczony silnym mankietem mięśniowym. Dlatego wyłącznie ogólna jego ocena pozwala na uzyskanie tylko nielicznych objawów św iadczący ch o jego stanie. Zwiększony wysięk śródstawowy jest trudno uchwytny. Dla oceny miednicy istotne znaczenie ma ustawienie kończyn (przykurcz zgięciowy stawów biodrowych, zaburzenia rotacji, skrócenie kończyn dolnych) i ustawienie kręgosłupa (skolioza, lordoza); ich patologia może zależeć od stawu biodrowego i pozwala na wsteczne wnioskowanie o jego stanie.

Ponieważ miednica w prawidłowej pozycji jest pochylona do przodu, powstaje lordoza lędźwiowa. Przykurcze w stawach biodrowych są przyczyną patologicznego usta-wienia kończyn, miednicy i grzbietu, które mogą być wyraźniej widoczne w pozycji stojącej niż leżącej. W następstwie przykurczu zgięciowego stawów biodrowych może dojść do zwiększenia lordozy lędźwiowej, ponieważ jest on kompensowany przez wzrost przedniego pochylenia miednicy i powiększenie lordozy lędźwiowej. Rzeczywiste i pozorne skrócenia kończyn dolnych mają również znaczny wpływ na ich usta-wienie i sposób poruszania się. Przy badaniu długości kończyn dolnych należy pamiętać o pozornym ich wydłużeniu lub skróceniu w wyniku przykurczu odw jedzeniowego lub przy w jedzeniowego.

 

W przypadku przykurczu odw jedzeniowego w stawie biodrowym chory może ustawić równolegle kończyny tylko wtedy, gdy miednica ulegnie pochyleniu. Zdrowe biodro przesuwa się dzięki temu ku górze, co powoduje względne skrócenie kończyny. Analogicznie zjawisko występuje przy przykurczu przy wiedzeniowym stawu biodrowego, jednak w tym przypadku chora kończyna ulega pozornemu skróceniu. Jeżeli chory nie chce stać na jednej kończynie na palcach, to dla kompensacji skrócenia druga kończyna dolna musi zostać zgięta w stawie kolanowym. W następstwie dochodzi do wtórnego ustawienia zgięciowego w stawie biodrowym, które może być kompensowane przez chorego przez przodopochylenie miednicy.

Nieprawidłowe ustawienia miednicy powstałe w następstwie zmian w stawach biodrowych powodują w większości przypadków zmiany w kręgosłupie: skoliozę lędźwiowego odcinka kręgosłupa, torsje kręgosłupa lub kompensacyjne skrzywienie odcinka piersiowo-lędźwiowego.

Badanie w czasie chodu pozwala na odróżnienie jego zaburzeń spowodowanych zajęciem stawów (artroza, zapalenia) i/lub mających swoje podłoże w mięśniach. Niewydolność mięśni pośladkowych (porażenie, skrócenie odległości między przyczepami mięśnia pośladkowego średniego i małego) z utratą funkcji utrzymywania poziomego ustawienia miednicy podczas stania na jednej kończynie można potwierdzić na podstawie objawu Trendelenburga-Duchenne'a: opadanie w typowy sposób miednicy na stronę zdrową podczas obciążania chorej kończyny dolnej.

Dokładniejszemu wyjaśnieniu przyczyn zmian chorobowych stawu biodrowego służy grupa testów funkcjonalnych, ułatwiających postawienie właściwego rozpoznania.

Podobne prace

Do góry