Ocena brak

STAUFFENBERG CLAUS SCHENK hr. von (1907-1944) - pułkownik

Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011

Oficer niemiecki, po ukończeniu akademii wojskowej w 1939 r. słu­żył w 6 dywizji pancernej podczas walk w Polsce i Francji. Przeciwny Hitlerowi, w 1940 r. związał się z kołami antynazistowskimi. W 1943 r. oddelegowano go do Tu­nezji, gdzie był oficerem w sztabie 10 dywizji pancernej. Podczas ja­zdy samochodem został ostrzelany przez dwa amerykańskie myśliwce; stracił prawą rękę, dwa palce lewej ręki, lewe oko, odłamki uszkodziły kolano, ucho i prawe oko.

Po kilku miesiącach spędzonych w szpitalu wojskowym powrócił do Berlina z postanowieniem dokonania za­machu na Hitlera. Odnowił kontak­ty ze spiskowcami i wspólnie z gen. Ludwigiem * Beckiem i Carlem Górdelerem przygotował plan opa­nowania głównych instytucji Rze­szy. Próby zabicia Hitlera podejmo­wał 11 lipca i 13 lipca, jednakże nie zdecydował się na uruchomienie zapalnika bomby, gdyż na spotka­niach nie było najbliższych współ­pracowników Hitlera: Hermanna *G6ringa i Josepha *Goebbelsa, którzy w ocenie konspiratorów powinni zginąć razem z Fuhrerem.

16 lipca na spotkaniu z gen. Bec­kiem spiskowcy podjęli decyzję, że zamach na Hitlera musi się odbyć bez względu na obecność innych najwyższych dostojników. 20 lipca 1944 r. Staufenberg, od 1 lipca te­go roku szef sztabu Armii Rezer­wowej, został wezwany na odpra­wę do kwatery w „Wilczym szań­cu" koło Kętrzyna i podłożył bombę, której wybuch jedynie lek­ko zranił Hitlera. Aresztowany w Berlinie 21 lipca o godz. 23.00 (odniósł ranę broniąc się przed poj­maniem), został szybko osądzony i rozstrzelany.

Podobne prace

Do góry