Ocena brak

Stary Testament

Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013

Pierwsza, znacznie obszerniejsza część Biblii chrześcijańskiej. Tradycja żydowska dzieli składające się na nią pisma na trzy grupy: Pięcioksiąg; księgi proroków, do których obok ksiąg prorockich w ścisłym znaczeniu tego słowa należą księgi prorockie wtóre, niektóre księgi historyczne spoza Pięcioksięgu (Jozuego, Sędziów'itd.) zwane „prorockimi pierwszymi"; a wreszcie Pisma (Psalmy, księgi dydaktyczne, Księga Daniela, Księga Kronik).

Dziś na ogół dzieli się Stary Testament na księgi historyczne, księgi prorockie i dydaktyczne. Te dwa podziały nie pokrywają się ze sobą. Porządek poszczególnych ksiąg nie jest identyczny w Biblii hebrajskiej i w greckim przekładzie Septuaginty. Również katolicki kanon Starego Testamentu i kanon przyjęty przez Kościoły, którym początek dała" reformacja, wykazują pewne różnice. Podczas gdy kanon Kościołów reformowanych opiera się na kanonie hebrajskim, kanon katolicki bliższy jest żydowskiemu kanonowi aleksandryjskiemu.

Zatrzymuje jako kanoniczne niektóre pisma uważane w Kościołach reformowanych za apokryfy (Księga Tobita, 'Księga Judyty, I i II Księga Machabejska, Księga Mądrości, Eklezjastyk, czyli Mądrość Syracha). Poza kilkoma ustępami w języku aramejskim, Stary Testament pisany jest po hebrajsku.

Podobne prace

Do góry