Ocena brak

Starożytna Grecja – postacie

Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011

Kreta

(rozkwit: 2000 r. - 1450 r. p.n.e.)

1. Minos - król Krety (żona-Pazyfae, dzieci-Deukalion, Androgenos, Ariadna i Fedra)

Mykeny

(napływ Achajów: 1900 r. p.n.e.)

1. Agamemnon - król Myken

Troja

(wojna trojańska: 1200 r. p.n.e.)

1. Parys (Aleksander) - porywa Helenę, pocz. Wojny trojańskiej

Hellada

1. Hellen (syn Deukaliona i Pyrry) - mityczny przodek Greków

2. Homer - VIII w. p.n.e.

3. Bogowie - Zeus, Posejdon i Hades, Hera, Afrodyta, Atena, Apollo, Hermes

Sparta

1. Eurystynes i Prokles - (bracia) pod ich wodzą Dorowie, którzy przybyli na Peloponez podbijają Lakonię

2. Likurg - IX w. p.n.e.; prawodawca; stworzył podstawy nowego ustroju państwowego w Sparcie

Ateny

1. Kylon - VII w. p.n.e.; pierwszy tyran

2. Drakon - 621 r. p.n.e.; archont, który ustanowił b. surowe prawo karne, żeby zapobiegać przejęciu władzy przez tyranów

3. Solon - 594 r. p.n.e.; archont; przeprowadził reformy; wprowadził TIMOKRACJĘ

4. Pizystrat - 560 r. p.n.e. przejmuje władzę jako tyran (ale dobry)

5. Klejstenes - 508/507 r. p.n.e.; archont, który swoimi reformami dokonał przewrotu w systemie wyborczym Aten; wprowadził zaczątki demokracji;

6. Koroibos - 776 r. p.n.e.; pierwszy zapisany zwycięzca olimpiady

7. Milon z Krotonu - zwycięzca olimpiady przez kolejne 24 lata

Wojny persko-greckie

1. Cyrus II Wielki z rodu Achemenidów - 558-529 r. p.n.e.; władca perski

2. Kambyzes - 530-521 r. p.n.e. (zajął Egipt); władca Persji

3. Dariusz I - 522-486 r. p.n.e.;władca Persji

4. Mardoniusz - dowódca perski; 492 r. p.n.e. - pierwsza wyprawa do Grecji (podbój Macedonii)-nieudana; bitwa pod Platejami - przegrana (ostatnia bitwa persko-grecka 479 r. p.n.e.)

5. Datys i Artefanes - dowódcy perscy w bitwie pod Maratonem (490 r. p.n.e.)

6. Militiades - wódz Ateńczyków w bitwie pod Maratonem

7. Temistokles - przewodni polityk ateński (proponuje budowę floty do walki z Persami, rozpuszcza pogłoskę o słabości ateńskiej floty, co prowadzi Persów prosto w pułapkę, bitwa pod Salaminą (480 r. p.n.e.)

8. Kserkses - król perski; dowódca pod Termopilami (480 r. p.n.e.)

9. Leonidas - dowódca spartański pod Termopilami; walczył do samego końca z 300 Spartiatami

10. Efialtes - zdrajca, który pokazał Persom ścieżkę dookoła bronionego wąwozu termopilskiego

11. Pauzaniasz - dowódca spartański pod Platejami (479 r. p.n.e.)

Ateny i Sparta po wojnach persko - greckich

1. Arystydes -sprawiedliwy polityk ateński, który bezstronnie wyznaczył wkład państw greckich w wojnę z Persami

2. Efialtes - przywódca stronnictwa demokratycznego w Atenach; 462 r. p.n.e. - odbiera uprawnienia Areopagowi, przekazuje je zgromadzeniu narodowemu i Radzie Pięciuset

3. Kimon - arystokrata o prospartańskich przekonaniach, dzięki niemu Sparta uniknęła zagłady przez zbuntowanych helotów; wygnany przez sąd skorupkowy

4. Perykles - wybitny polityk ateński, zawiera 30-letni pokój ze Spartą;

5. Ajschylos, Sofokles i Eurypides - tragicy ateńscy

6. Arystofanes - komediopisarz

7. Fidiasz - rzeźbiarz

Wojna peloponeska

1. Archidamos - król spartański

2. Kleon - przywódca Aten po śmierci Peryklesa (429 r. p.n.e.); zwolennik prowadzenia wojny; stawiał Spartiatom trudne warunki uniemożliwiające zawarcie pokoju

3. Nikiasz - 421 r. p.n.e. zawiera ze Spartą przymierze wojskowe

4. Alkibiades - przywódca niezadowolonych z przymierza; nakłonił lud do wielkiej wyprawy na Sycylię (415 r. p.n.e.); zdrajca

5. Lizander - spartański wódz, który zadał ateńczykom ostateczny cios; oblegał Ateny aż do kapitulacji (pokój w 404 r. p.n.e.)

6. Pelopidas - tebański przywódca, który w sojuszu z Atenami przystąpił do wojny ze Spartą

7. Epaminodas - wódz tebański; 371 r. p.n.e. pod Leukrami w Beocji rozbił dwukrotnie większą armię spartańską; uwalnia Messenię, pustoszy Lakonię ; koniec hegemonii spartańskiej;

Filozofia w Atenach w IV w. p.n.e.

1. Tales z Miletu - najwcześniejszy grecki filozof (VI w. p.n.e.)

2. Demokryt z Abdery - wszechświat zbudowany z atomów

3. Pitagoras - matematyk

4. Sokrates - prawda absolutna, 399 r. p.n.e. skazany na śmierć za niewiarę w bogów państwowych i demoralizację młodzieży

5. Platon - nauczał w gaju Akademosa ( - akademia), uczeń Sokratesa, spisał jego myśli; idealizm obiektywny

6. Arystoteles - nauczał w ogrodach Lykejonu ( - Liceum); podstawy pod nowożytną logikę, klasyczna definicja prawdy, Ziemia centrum wszechświata

Do góry