Ocena brak

Stany Zjednoczone w pierwszych latach powojennych. Inne kraje Ameryki w latach 1945 - 1992 - Przemiany lat 50 - tych

Autor /Bolemir Dodano /08.05.2012

 

Ameryka lat 50-tych przodowała w kulturze światowej. Okres powojenny przyniósł niebywały rozkwit literatury (Ernest Hemingway, William Faulkner, John Steinbeck i inni), malarstwa, zwłaszcza zaś filmu, w dziedzinie którego pozostawała niedościgniona liderem.

Innowacje w zakresie środków masowego przekazu, związane z rewolucją informatyczną lat 60-90-tych torowały sobie drogę również w Ameryce umacniając jej prymat w większości dziedzin. Głębo­kie przemiany gospodarcze spowodowały również jakościową zmianę kapitaliz­mu amerykańskiego. Miejsce dużych korporacji zajęły coraz większe monopole.

W latach 50-tych monopole amerykańskie zaczęły, inwestując bądź nabywając pakiety akcji, aktywnie penetrować rynek kapitałowy i inwestycyjny innych krajów zachodnich. Niebawem pojawiły się coraz liczniejsze monopole ponad­narodowe (wielonarodowe), z reguły kontrolowane przez amerykański kapitał.

W tym momencie z całą ostrością przejawił się problem skuteczności narodo­wych polityk gospodarczych i możliwości utrzymania jakiejkolwiek kontroli państw kapitalistycznych nad „trustami bez ojczyzny". Pod koniec lat 40-tych posiadłości zamorskie Ameryki obejmowały Alaskę i Hawaje (oba terytoria przyłączone w 1959 r. jako stany do USA), terytorium stowarzyszone Puerto Rico, W. Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Strefę Ka­nału Panamskiego (zwróconą w 1979 r. Panamie), Midway i Wake, Samoa Zach., Guam, Karoliny, Mariany i W. Marshalla (te 3 ostatnie archipelagi odebrano po wojnie Japonii i przekazano -jako mandat z ramienia ONZ - USA). W latach 80-tych część spośród tych wysp Pacyfiku uzyskała niepodległość. Do lat 60-tych Amerykanie okupowali japońskie terytoria: W. Riukiu oraz W. Bonin.

W Euro­pie Zachodniej, niektórych regionach Ameryki Łacińskiej, na wyspach Pacyfiku, w pewnych częściach Azji pojawiły się setki amerykańskich baz morskich, powietrznych i lądowych. Od chwili wybuchu kryzysu berlińskiego (1948-9) liczebność armii USA ponownie zaczęła wzrastać.

Podobne prace

Do góry