Ocena brak

Stany Zjednoczone w pierwszych latach powojennych. Inne kraje Ameryki w latach 1945 - 1992 - Dyktatura Castro

Autor /Bolemir Dodano /08.05.2012

 

Castro - po krótkim okresie flirtu z liberałami, których przywódców niebawem zmuszono do emigracji - wprowadził postępowe reformy, ale jednocześnie terrorystyczną dyktaturę. Uwięziono na długie lata tysiące ludzi, dokonano w 1959 r. kilkuset egzekucji.

Gdy latem 1959 r. wywłaszczano amerykańskie latyfundia na wyspie, dotychczasowa pobłażliwa życzliwość Ameryki zmieniła się w otwartą wrogość. W następnym roku doszło do wywłaszczenia obcego kapitału i nacjonalizacji gospodarki. W ciągu następnego dziesięciolecia z wys­py wyemigrowało lub zbiegło pól miliona ludzi. Jesienią 1960 roku rząd USA zastosował wobec Kuby embargo handlowe, w grudniu zerwał stosunki dyplo­matyczne z Hawaną.

Kuba uzyskała poważną pomoc radziecką z krajów demok­racji ludowej. Jej istota polegała na zakupywaniu cukru (bojkotowanego w USA) po światowych cenach i sprzedawaniu Kubie po symbolicznej cenie ropy naftowej, którą Kuba częściowo reeksportowała. Pomoc radziecka wyniosła około 2 mld USD rocznie. Na mniejszą skalę pomoc ta obciążała także gospodarki innych krajów satelickich. Ceną za to było uzależnienie polityczne od Moskwy.

W 1961 ro­ku Castro połączył swe siły z niechętnie dotąd traktowanymi przezeń komunistami, a niebawem stanął na czele Komunistycznej Partii Kuby. Kuba została całkowi­cie izolowana na terenie Ameryki. W 1962 r. usunięto ją z Organizacji Państw Amerykańskich.

Podobne prace

Do góry