Ocena brak

Standaryzacja procesów drukowania

Autor /gregory Dodano /04.12.2013

W technice drukowania offsetowego od oryginału aż do finalnego produktu występuje szereg procesów technologicznych, m.in.: proces reprodukcji (wyciągi barw), odbitki próbne, naświetlanie płyt drukowych i drukowanie nakładu. W każdym z tych etapów zmieniają się rozmiary elementów drukowanego rysunku: punkty rastrowe stają się większe lub mniejsze, kreski cieńsze lub grubsze.

Typowe zachowanie się w każdym z tych etapów może zostać opisane za pomocą krzywych charakterystycznych przenoszenia. Z najbardziej znanych wymienić można krzywe charakterystyczne przenoszenia rysunku na formę drukową i drukowania (patrz także rozdz. 2.2.3).

Celem całości procesów reprodukowania jest doprowadzenie do zgodności druków z oryginałem. Przed rozpoczęciem drukowania znane być muszą wszystkie krzywe charakterystyczne przenoszenia. Tylko wtedy uwarunkowane technologią techniki drukowania zmiany wymiarów drukowanego oryginału mogą być względem siebie kompensowane. Ekonomicznie opłacalne jest to tylko wtedy, gdy liczba krzywych charakterystycznych jest mała.

Toteż celem standaryzacji w drukowaniu jest zdefiniowanie możliwie małej ilości krzywych charakterystycznych wraz z ich tolerancjami. Pozwala to na korzystne cenowo drukowanie nakładów o dobrej jakości, niezależnie od właściwości stosowanych urządzeń do wykonywania form drukowych lub maszyn drukujących.

Wszystkie fazy procesu drukowania muszą być podporządkowane temu celowi i stale być kontrolowane. Pomocne w tym zakresie są pasemka kontrolne drukowania, pasemka kontrolne naświetlania form drukowych. Szczególnie przydatnym narzędziem do realizacji tych wymagań są kolorymetry zainstalowane w maszynie drukującej.

Obecnie stosowanych jest wiele różnych systemów standaryzacji, jednak wszystkie stawiają sobie za cel produkować ekonomicznie, z niezmiennie dobrą jakością.

Instytuty badawcze i przemysł kooperujący rozprowadzają różne instrukcje w zakresie standaryzacji procesów drukowania. Godna zainteresowania jest tu koncepcja standaryzacji opracowana przez Instytut FOGRA na zlecenie BVD (Bundesverband Druck e.V.). (FOGRA - Deutsche Forschungsgesellschaft fuer Druck - und Reproduktionstechnik e.V.; Niemieckie Stowarzyszenie Rozwoju Technik Reprodukcyjnych i Druku e.V.).

Zalecenia te są szczegółowo i poglądowo opisane w „Instrukcji do Standaryzacji Techniki Drukowania Offsetowego - Otrzymywanie form drukowych i drukowanie”. Publikacja ta wydana została w postaci broszury o formacie A4 oraz na kasecie wideo pod tą samą nazwą. Zamówić ją można w Bundesverband Druck e.V. w Wiesbaden po angielsku lub niemiecku.

 

Podobne prace

Do góry