Ocena brak

Standardy opieki pielęgniarskiej

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

Standardy pielęgniarskiej praktyki klinicznej ortopedycznej określają zasady i sposoby postępowania w opiece nad poszczególnymi grupami chorych, wyodrębnionymi na podstawie przyjętego kryterium, np. stanu zdrowia, zdolności do samoopieki, jednostki chorobowej lub specyficznej sytuacji, w której chory się znajduje. Opisują reguły i procedury postępowania pielęgniarskiego podczas wykonywania złożonych zabiegów diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych lub zapobiegawczych.

Standardy ukierunkowują praktykę pielęgniarską na realizację głównych celów pielęgnowania, tj. pomaganie, asystowanie chorym i/lub ich rodzinom w utrzymaniu albo przywracaniu zdrowia, zachowaniu lub zwiększeniu zdolności do samoopieki i samopielęgna-cji, przystosowaniu do sytuacji zmienionej w wyniku choroby.

Standardy to:

1.    Dostosowanie opieki do potrzeb chorych i ich rodzin.

2.    Racjonalne podejście do rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych przez planowanie opieki pielęgniarskiej zgodnie z ustalonymi celami i sposobami działania, z uwzględnieniem wymagań i zmieniającego się stanu chorego.

3.    Kompleksowe podejście do zapewnienia opieki zgodnie z potrzebami i oczekiwaniem chorego, które powinno obejmować pomoc w utrzymywaniu zdolności do samoobsługi, zabiegi terapeutyczne, udzielanie wsparcia psychicznego, motywowanie chorego do samodzielnych działań na rzecz zdrowia, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Podmiotowe traktowanie chorego przez poszanowanie jego godności, intymności, prawa do informacji, do decydowania

o wszystkim, co dotyczy jego osoby.

Plan wysokospecjalistycznej opieki pielęgniarskiej ortopedycznej jest indywidualny dla chorego, uwzględnia rodzaj schorzenia czy urazu oraz specyfikę operacji, a także postępowania przed i po zabiegu operacyjnym.

 

Podobne prace

Do góry