Ocena brak

Stadia rozwoju osobowości (charakterystyka) - Stadium falliczne

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

(od 3-5 r.ż.). Zainteresowania skupiają się na problematyce seksualnej. Celem jest ukształtowanie się prawidłowej identyfikacji psychoseksualnej.

Kształtujące się cechy charakteru:

  • zdolność do ciekawości i zainteresowania bez poczucia zażenowania.

  • zdolność do inicjatywy bez poczucia winy

  • umiejętność panowania nad własnymi kontaktami z innymi ludźmi oraz nad impulsywnymi potrzebami

  • kształtowanie się systemu akceptowanych norm i wartości

Konsekwencje patologiczne

Objawy nerwicowe, lęki związane z konfliktami mającymi miejsce w tej fazie.

Podobne prace

Do góry