Ocena brak

Stadia rozwoju osobowości (charakterystyka) - Stadium analne

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

(od 1-3 r.ż.). Centralną czynnością tego okresu jest nabywanie zdolności kontroli nad zwieraczami. Celem jest uzyskanie równowagi pomiędzy nadmierną kontrolą, a jej brakiem.

Kształtujące się cechy charakteru:

Autonomia i niezależność przeżywana bez poczucia winy. Zdolność do samookreślenia bez powątpiewania w siebie lub poczucia wstydu. Zdolność do współpracy bez nadmiernego uporu lub poczucia samoponiżenia.

Konsekwencje patologiczne

Obsesyjne utrzymywanie porządku, drobiazgowość, upór, nieproduktywność lub bałaganiarstwo, przekora – jako sposoby przeciwstawiania się obsesyjnym tendencją.

Podobne prace

Do góry