Ocena brak

STACJE OCENY NASION (SON)

Autor /adonald Dodano /08.03.2013

STACJE OCENY NASION (SON) — laboratoriapracujące w ramach działalności prezy-(diów wojewódzkich rad narodowych, które napodstawie znormalizowanych metod laboratoryjnych(-♦melodyka oceny nasion) przeprowadzająocenę nasion, określając ich wartość siewną. Napodstawie nonn nasiennych Polskiego KomitetuNormalizacyjnego stacje oceny nasion wydajązaświadczenia ostatecznej kwalifikacji nasion.Od orzeczenia stacji oceny nasion przysługujeprawo odwołania się do superanalizy. do którejupoważnione są stacje w Warszawie, Łodzi i Poznaniu.Między wynikami dwóch stacji ocenynasion dopuszczalne są odchylenia o wielkościokreślonej przepisami Międzynarodowego ZwiązkuStacji Oceny Nasion. Wyniki podane w zaświadczeniudotyczą zawrze tylko próbki nadesłanejdo badania.Jeśli stacja oceny nasion ma gwarantować ścisłośćwyniku dla całej partii nasion, to próbę nasionmusi pobrać przysięgły próbobiorca lub przedstawicielstacji i cała partia nasion musi być w jegoobecności za workowana i zaplombowana, a poukończeniu badania każdy worek otrzymuje —►zawieszkę z wynikiem. Obecnie w Polsce istnieje17 wojewódzkich stacji oceny nasion i 25 stacjirejonowych. Do wystawiania świadectw dlanasion przeznaczonych na eksport upoważnionesą stacje oceny nasion w Warszawie, Gdańsku,Poznaniu i Krakowie.

Podobne prace

Do góry