Ocena brak

STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE

Autor /adonald Dodano /08.03.2013

STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE — stacjemające za zadanie przeprowadzanie — dlapotrzeb rolnictwa — analiz chemicznych nawozówsztucznych, gleb i pasz. Stacje chemiczne zostałyutworzone w związku z wprowadzeniem nawozówmineralnych, gdy powstała potrzeba określaniazasobności i odczynu gleb w oclu ustalania właściwegonawożenia. Już przed pierwszą wojną światowąistniały takie stacje w Warszawie, Poznaniui Dublanach pod Lwowem. Prace stacji rozszerzałysię w miarę wzrostu potrzeb rolnictwa,objęły również badania pasz treściwych i zawartościw nich składników pokarmowych. W chwil*obecnej istnieje w Polsce już 17 stacji chemicznorolniczych:w Białymstoku. Bydgoszczy. Gdańsku,Gorzowie, Gliwicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie,Lublinie. Lodzi, Olsztynie. Opolu, Poznaniu,Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Podobne prace

Do góry