Ocena brak

STACJA

Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012

W Polsce do XIII w. stan, obowiązek udzielenia pomieszczenia .i utrzymania królowi, jego dworowi i służbie w czasie podróży, później zmieniony na daninę pieniężną obciążającą dobra klasztorne i królewskie, a szlacheckie tylko do 1388; zakład, placówka, której działalność (badawcza, nauk., techn.) obejmuje pewien określony teren; miejsce postoju pociągów, autobusów itp.; od łac. statio 'stan(ie); bezruch; warta, strażnica'.

Stacje (Męki Pańskiej), pasyjne, 14 etapów (przystanków) nabożeństwa Drogi Krzyżowej, łac. Via Ćrucis; piast, cykl wizerunków malarskich a. rzeźbiarskich, przedstawiających sceny (epizody) z ostatnich godzin życia Jezusa; pierwsze stacje pojawiły się pod koniec XIV w.; początkowo 7, ód XVII w. 12 i 14 etapów.

Umieszczane w kościołach rz.-kat., na cmentarzach kościelnych a. w miejscach otwartych jako rzeźby wolno stojące a. nawet osobne kaplice; zob. Kalwaria.

Podobne prace

Do góry