Ocena brak

STACHIEWICZ WACŁAW TEOFIL (1894-1973) - generał

Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011

Żołnierz Legionów Polskich, wcie­lony do armii austriackiej, zdezerte­rował na rozkaz komendanta POW płk. Edwarda *Śmigłego-Rydza. Służbę w Wojsku Polskim rozpo­czął w listopadzie 1918 r.

W latach 1921-23 studiował w Ecole Superieure de Guerre w Paryżu. Od sierpnia 1935 r. szef Sztabu Głów­nego Wojska Polskiego. We wrze­śniu 1939 r. był szefem Sztabu Na­czelnego Wodza i po opuszczeniu Warszawy przez marsz. Śmigłego-Rydza, w dniach 7-9 września, kie­rował działaniami wszystkich armii polskich na środkowym odcinku frontu (m.in. wydał zgodę na zwrot zaczepny nad *Bzurą). 18 września przedostał się do Rumunii, gdzie in­ternowano go.

Po ucieczce z Rumu­nii został zatrzymany w Belgradzie na rozkaz Naczelnego Wodza i skie­rowany do Algierii. W 1943 r. przy­jechał do Wielkiej Brytanii i przeby­wał tam do końca wojny bez przydziału służbowego. W 1948 r. wyjechał do Kanady.

Podobne prace

Do góry