Ocena brak

Środowisko naturalne Italii- powstanie rzymu

Autor /Drarboppatehk Dodano /13.03.2007

ŚRODOWISKO NATURLANE ITALII
POWSTANIE RZYMU

1. Warunki dla rolnictwa.
Italia miała bardzo dobre warunki dla rozwoju rolnictwa. Co prawda środkiem półwyspu biegły góry- Apeniny, lecz południe, zachodnie wybrzeże i nizina nadpadańska (na północy) nadawały się dzięki żyzności gleb do uprawy zboża, oliwek i winnej latorośli.

2. Bogactwa naturalne.
Jedynie w Etrurii (ziemie leżące na północ od Rzymu, zamieszkałe przez Etrusków) i na wyspie Elbie istniały złoża rudy żelaza, na pozostałych terenach brakowało rud metali.

3. Ludność Italii
W II tys. p.n.e na tereny Italii przybyły ludy indoeuropejskie tzw. ITALIKOWIE, którzy zajęli całą środkową i południową Italię. Przybyli później ILIRIOWIE opanowali południowo-wschodni cypel Italii, a Etruskowie, lud o niejasnym pochodzeniu (większość historyków przypuszcza, że przywędrowali oni z Azji Mniejszej) zajął Italię środkową, na północ od Tybru. Wreszcie w wyniku Wielkiej Kolonizacji na południu Italii powstało szereg miast greckich m.in. Tarent, Neapol, Kapua.

4. Powstanie Rzymu.
Rzym powstał na siedmiu wzgórzach nad Tybrem, ok. 20 km od ujścia rzeki. Osada powstała na szlaku handlowym, łączącym miasta etruskie z miastami greckimi, co przyczyniło się do jej rozwoju. Za datę założenia Rzymu przyjmuje się rok 753 p.n.e (wg Legendy rzymskiej w tym roku ROMULUS rozpoczął budowę miasta), lecz badania archeologiczne udowodniły, że osada istniała już w X w.p.n.e.5. Podział dziejów Rzymu.
a) okres królewski 753-509/508 p.n.e
b) okres republiki 509/508-27 p.n.e
c) okres cesarstwa 27 p.n.e-476 n.e
- pryncypat 27 p.n.e- 284 n.e
- dominat 284-476

6. Konflikty społeczne w początkach Republiki Rzymskiej.
W pierwszym okresie istnienia republiki ludność Rzymu dzieliła się na dwie warstwy:
- PATRYCJUSZY- ludność bogata, arystokracja
- PLEBEJUSZY- ludność uboga
Ludność upośledzona- plebejusze podjęła walkę o pełnię praw politycznych oraz poprawę swej sytuacji ekonomicznej. W wyniku trwającej dwa wieki walki (V-IV w.p.n.e) plebejusze uzyskali szereg korzyści:
- dla obrony praw- plebejuszy utworzono urząd TRYBUNÓW LUDOWYCH
- w 449 r.p.n.e zostały spisane prawa (tzw. PRAWO XII TABLIC), dzięki czemu można było kontrolować działalność urzędników
- plebejuszy dopuszczono do sprawowania urzędu konsula (IV w.p.n.e)

Podobne prace

Do góry