Ocena brak

Środowisko naturalne

Autor /kaskader Dodano /22.03.2011

Problem ekologii jako znaczący czynnik wpływający na podejmowanie strate­gicznych decyzji zaistniał dopiero przed kilkoma laty. W wielu przypadkach jest on ciągle pomijany, co prowadzi do błędnych działań firmy i w efekcie dużych strat finan­sowych. Ekologia to przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska. Przedsiębiorstwo musi je przestrzegać i uwzględniać w planach inwestycyjnych. Z drugiej strony aktywna ochrona środowiska zdecydowanie poprawia wizerunek przedsiębiorstwa, co daje efekt w postaci poprawy pozycji konkurencyjnej. Kierownic­two powinno szukać szans roz­wojowych w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego, popieranych, dotow­anych w różnorodny sposób przez rząd.

Przedsiębiorstwa powinny być także świadome zarówno zagrożeń jak i nadarza­jących się możliwości związanych z pewnymi trendami zachodzącymi w otoczeniu na­turalnym. Pojawiają się problemy dotyczące niedoborów surowców nieodnawialnych, co pociąga za sobą między innymi wzrost kosztów energii. Wzrasta także poziom za­nieczyszczenia. Strategia przedsiębiorstwa powinna uwzględniać szanse płynące z ros­nącej troski społecznej o środowisko. Kształtuje się bowiem potężny rynek zbytu na rozwiązania w zakresie kontroli poziomu zanieczyszczeń, metod przetwarzania od­pa­dów czy rekultywacji terenu.

Podobne prace

Do góry