Ocena brak

Środkowa dorosłość: szanse rozwoju - Czas pełni życia

Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011

Okres środkowej dorosłości to czas korzystania z tego, co się osiągnęło wcześniej, gdy aspiracje i nadzieje realizują się i owocują (Miś, 2000). Jest to czas szczytowych osiągnięć w karierze zawodowej, co związane jest z zakresem posiadanej wiedzy, władzy i autorytetem, statusem materialnym oraz satysfakcją z wykonywanej pracy. Najbardziej cenieni i wpływowi specjaliści rekrutują się z tej grupy wiekowej. W tym okresie ludzie wywierają największy wpływ na swoje otoczenie społeczne, zostają naturalnymi liderami w swojej społeczności. Gdy lata środkowej dorosłości są pełne aktywności, ludzie mają poczucie bardzo szybko mijającego czasu, wielu dochodzi do końca tego okresu z poczuciem zdziwienia, że zbliżają się już do okresu późnej dorosłości, ale tyle w nich jeszcze pomysłów i energii (Havighurst, 1981). Punkt kulminacyjny życia zawodowego przypada na różne lata tej fazy życia, zależnie od tego, jak bardzo złożona jest dana działalność i ilu wymaga lat kształcenia. Ogólnie, współcześnie obserwujemy skracanie okresu przygotowania zawodowego i wcześniejsze osiąganie punktu szczytowych osiągnięć w karierze zawodowej.

Środkowa dorosłość to zwykle czas pełni życiowych możliwości i osiągnięć, w rękach dorosłych spoczywa największa odpowiedzialność za losy społeczne, piastowanie najwyższych urzędów, zajmowanie najwyższych stanowisk w strukturach władzy, granie „pierwszych skrzypiec w społeczeństwie” (Pietrasiński, 1990). Zasób największych kompetencji i możliwości wpływania na kształt życia społecznego spotyka się z największymi oczekiwaniami kierowanymi ku tym osobom ze strony innych członków społeczeństwa. Wielu autorów podkreśla rolę tego stadium w życiu społecznym i na przestrzeni dziejów ludzkości (Erikson, 1997; por. Szczukiewicz, 1998; Witkowski, 2000).

Istnieje silny związek między działalnością osób w tym okresie życia a pomnażaniem różnorodnych zasobów społeczności, do której należą: edukacyjnych, kulturowych, ekonomicznych (Newman, Newman, 1984). Zadania dorosłych wobec społeczności polegają na wykorzystywaniu swojej energii rozwojowej do tchnięcia i podtrzymywania życia w strukturach społecznych, dbaniu o wartości w nich i zapewnieniu ciągłości istnienia tych wartości.

Podobne prace

Do góry