Ocena brak

Środki ochrony roślin

Autor /Gomes Dodano /27.03.2013

Subst. lub mieszaniny subst. oraz żywe organizmy, przeznaczone do ochrony roślin uprawnych przed organizmamiszkodliwymi, niszczenia niepożądanych roślin,regulowania wzrostu, rozwoju i innych procesówbiol. w roślinach uprawnych (z wyjątkiem służących wyłącznie do nawożenia), oraz do poprawy właściwości lub skuteczności tych substancji.

W nazewnictwie międzynarodowym dla wszystkich ś.o.r. przyjęła się ogólnanazwa pestycydy. Niewielkie ilości pestycydów,poza ochroną roślin, stosuje się w higienieosobistej, w ochronie produktów żywnościowychi pasz, w ochronie materiałów techn.itp. W ochronie roślin obok pestycydów używasię także subst. nie będących środkamibezpośrednio zabijającymi agrofagi, ale oddziałującychna nie w taki sposób, że organizmyte nie stanowią zagrożenia dla roślinuprawnych.

Do tej nowej generacji ś.o.r. zaliczasię repelenty, atraktanty, antyfidanty, feromonypłciowe itp. Pod względem zużyciaś.o.r. na 1 ha (w przeliczeniu na czysty składnik)Polska należy do krajów o niewielkimzużyciu pestycydów. Nowocz. pestycydy powinnywykazywać działanie selektywne, działaćszybko, ale krótkotrwale, cechować sięniską toksycznością dla organizmów stałocieplnychi ludzi oraz nie kumulować się wśrodowisku, nadawać się do łącznego stosowaniaz innymi agrochemikaliami oraz byćłatwe w przechowywaniu.

Ś.o.r. stosowane wrolnictwie, leśnictwie i innych pokrewnychdziałach gospodarki muszą być uprzedniozarejestrowane. Preparat może być zarejestrowanydopiero po sprawdzeniu jego skuteczności biol. w warunkach klim. i roln. w Polsce. Poza oceną skuteczności biol. jednymz istotnych elementów oceny przydatnościkażdego ś.o.r. jest jego toksyczność dla ludzi izwierząt stałocieplnych oraz wpływ na środowisko.Działanie kancerogenne lub teratogennewyklucza możliwość stosowania środkachem. w ochronie roślin.

Wszystkie ś.o.r. zarejestrowanei dopuszczone do stosowania wrolnictwie są corocznie drukowane w DziennikuUrzędowym Ministerstwa Rolnictwa i GospodarkiŻywnościowej. W 1991 r. na liściezarejestrowanych pestycydów było 441, w1992 r. – 449, w 1993 r. – 465, w 1994 r. –523, a w 1995 r. – 564 pozycje.

Podobne prace

Do góry