Ocena brak

ŚRODKI JĘZYKOWE JAKO CZYNNIKI KOMUNIKACJI PRZEDSIĘBIORSTWA Z OTOCZENIEM - ZAGROŻENIA W KOMUNIKACJI PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

Autor /MrBean Dodano /12.04.2013

Podstawowym celem komunikatu jest przekazanie pewnych informacji odbiorcy. Aby to osiągnąć, wypowiedź musibyć zrozumiała. Przeszkodą mogą tu się okazać różne zjawiska językowe. Pierwszym z nich są błędy językowe.Powodują one nie tylko problemy ze zrozumieniem komunikatu, ale też obniżają prestiż słów i osoby nadawcy. Słuchaczmyśli bowiem, że człowiek, który nie mówi poprawnie, nie jest mądry.

Inna przeszkoda językowa to makaronizmy, czyli obce wyrazy, zwroty i formy używane w celu podniesienia swojejwartości jako osoby wykształconej, mądrej i obytej. Stąd bierze się popularność takich zwrotów, jak konsensus (zamiastporozumienie), czy używane niepoprawnie w sensie przewaga - słowo „handicap", które oznacza upośledzenie.

Trzeba jednak zaznaczyć, że nie wszystkie wyrazy obcego pochodzenia są złe; okazują się one przydatne zwłaszcza wtedy, gdynie mają dostatecznie trafnego polskiego odpowiednika, hamburger, komputer, parking, public relations. Poza tym przesadny puryzm, czyli przestrzeganie nadmiernej czystości językowej też jest wadą. Część terminologii fachowej tozapożyczenia z języków obcych, zatem niestosowanie tych terminów może zrodzić podejrzenia o brak wiedzy czyniefachowość.

W celu zachowania jasności komunikatu należy unikać zwrotów, których może nie rozumieć większość słuchaczy, azwłaszcza sztywnego języka kancelaryjno-referatowego czy żargonów branżowych.

Do góry