Ocena brak

ŚRODKI JĘZYKOWE JAKO CZYNNIKI KOMUNIKACJI PRZEDSIĘBIORSTWA Z OTOCZENIEM - INFORMACJA

Autor /MrBean Dodano /12.04.2013

Spośród wszystkich form komunikacji, specjalista public relations najczęściej wykorzystuje w pracy komunikatypisemne. Mogą to być m.in. teksty o charakterze dziennikarskim czy reklamowym, wystąpienia z zakresu public relationsdla dyrekcji i członków zarządu, a także materiały źródłowe o firmie dla dziennikarzy.

Za najważniejsze dwa gatunki dziennikarskie, z jakich korzysta się podczas kreowania reputacji firmy, uznaje sięinformację oraz komentarz. Mimo swojej uniwersalności i wszechstronności zastosowania podlegają one pewnymokreślonym regułom.

Warunki sprawnego obiegu informacji

Każda informacja, aby była dobrze odbierana przez adresata, winna spełniać kilka istotnych warunków. Są to:

1) wierność - odpowiadanie rzeczywistemu stanowi rzeczy,

2) szczegółowość - największa konkretność, pełność, staranność dokumentacji,

3) ścisłość - jednoznaczność w posługiwaniu się jasnymi określeniami,

4) zwięzłość - przytaczanie danych najistotniejszych,

5) szybkość - decyduje o aktualności informacji i przesądza o jej wartości.

Poza tym, co najistotniejsze, informacja musi być zawsze wyraźnie oddzielona od komentarza. Przyczyną takiego wyraźnego oddzielenia tych dwóch form jest nastawienieodbiorcy: słuchacze wolą bowiem samodzielnie wyrobić sobie opinię o przedstawionej sprawie, w przeciwnym wypadkuczują się manipulowani, a to obniża skuteczność przekazu.

Do góry