Ocena brak

ŚRODKI JĘZYKOWE JAKO CZYNNIKI KOMUNIKACJI PRZEDSIĘBIORSTWA Z OTOCZENIEM - GŁÓWNE CECHY KOMENTARZA I ZASADY KOMENTOWANIA

Autor /MrBean Dodano /12.04.2013

Każdy specjalista public relations staje przed koniecznością trafnego skomentowania faktów dotyczących sytuacjifirmy, jej wyrobów i usług. Musi tutaj posłużyć się nie tylko informacją, ale i komentarzem.

Komentarz to zajęcie stanowiska, najczęściej publicznie i przy zastosowaniu środków masowego przekazu,wobec jakiegoś faktu lub wydarzenia interesującego słuchaczy lub czytelników.

Nie może to być tylko wyrażenie aprobaty lub dezaprobaty, ale raczej stawianie znaków zapytania, czyli odwoływaniesię do rozsądku i logicznego myślenia słuchaczy.Komentarz ma dwa podstawowe cele: po pierwsze, zwięźle i zrozumiale wyjaśnić istotę komentowanego zdarzeniaczy sytuacji, po drugie - wskazać, jakie mogą być następstwa.

Podczas tworzenia komentarza trzeba mieć na uwadze podstawową zasadę komentowania: nie wszyscy odbiorcykomentarza mają odpowiednią wiedzę, jednak większym błędem jest niedocenienie ich inteligencji.

Do góry