Ocena brak

Średniowieczny spór o uniwersalia (powszechniki) - Materializm a idealizm

Autor /Miecio Dodano /13.07.2011

 W  toczącym się sporze materializmu z idealizmem chodziło o znalezienie odpowiedzi na pytanie, co jest bytem. Materia czy idea. W poszukiwaniu odpowiedzi ukształtowały się stanowiska:  

1.  Idealistyczne, którego zwolennicy uważali, iż elementem pierwotnym jest czynnik idealny (myślenie, duch,  świadomość), bytem jest idea, natomiast czynnik materialny (rzecz, przyroda) traktowany jest jako wtórny,   

2. Materialistyczne, którego przedstawiciele przyjmowali, iż pierwotnym czynnikiem jest element materialny (rzecz, przyroda), zaś czynnik idealny jest elementem wtórnym.   Idealizm w filozofii może być: obiektywny - czynnik idealny, duchowy jest pierwotny wobec  świata materialnego ora istnieje obiektywnie, tzn. niezależnie od świadomości ludzkiej; subiektywny - utożsamia czynnik idealny - będący pierwotnym wobec  świata materialnego - ze  świadomością podmiotu (tj. człowieka) poznajacego.   

W historii filozofii wykształciły się następujące formy materializmu:  

1) żywiołowy, naiwny - głoszący,  że  świat ma taką postać, w jakiej jawi się nam w poznaniu zmysłowym; materię utożsamia z ogółem dostrzegalnych ciał (materia = ciało);

2) mechanistyczny - usiłujący tłumaczyć wszystkie zjawiska przyrody za pomocą praw mechaniki oraz sprowadzający jakościowo różnorodne procesy przyrody do zjawisk mechanicznych.   

Podobne prace

Do góry