Ocena brak

SPRZĘŻENIE ZWROTNE

Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013

Wzajemna kontrola dwóch zjawisk, która zapewnia samoregula-cję uktadu. Sprzężenia zwrotne są mechanizmami regulującymi wydzielanie hormonów, np. hormon tyreotropowy, wydzielany przez przysadkę mózgową działa stymulująco na tarczycę, pobudzając ją do produkcji tyroksyny. Wysoki poziom tyroksyny we krwi działa hamująco na przysadkę mózgową i powoduje zmniejszenie produkcji hormonu tyreotropowego. To ogranicza wydzielanie tyroksyny przez tarczycę i po pewnym czasie jej poziom we krwi się obniża.

Jest to sygnałem dla przysadki mózgowej do wznowienia produkcji hormonu tropowego i albo cykl się powtarza, albo ustala się stan równowagi między tyreotropiną a tyroksyną. Podobne mechanizmy działają też w ekologii, np. wzrost liczebności populacji rośli-nożercy pociąga za sobą wzrost pogłowia drapieżcy. Nadmierne przetrzebienie populacji ofiary przez dużą ilość drapieżców pociąga za sobą spadek liczebności populacji drapieżcy.

To stwarza możliwość odbudowy populacji roślinożercy (ofiary) i cykl się powtarza. Dwa opisane powyżej sprzężenia to sprzężenia zwrotne ujemne - odpowiedź wpływa hamująco na bodziec. Sprzężenie zwrotne dodatnie polega na wzajemnym wzmacnianiu się zjawisk, np. laktacja jest podtrzymywana przez częste ssanie.

Podobne prace

Do góry