Ocena brak

Sprzężenie zwrotne

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011

Charakterystyka

Sprzężenie zwrotne - mechanizm oddziaływania w formie bezpośredniej lub pośredniej zmian na wyjściach danego systemu na stan jego wejść. Ideą działania sprzężenie zwrotnego jest dostosowanie kolejnych odpowiedzi systemu na podstawie informacji dotyczących efektów własnego działania. Sygnał błędu stanowiący różnicę pomiędzy sygnałem wejściowym i sygnałem sprzężenia zwrotnego (który może być funkcją sygnału wyjściowego) podawany jest do układu sterowania tak aby zminimalizować błąd i doprowadzić sygnał wyjściowy do zadanej wartości. Wyróżnia się sprzężenie zwrotne dodatnie - powodujące wzmocnienie działań oraz sprzężenie zwrotne ujemne - osłabiające działania.


Zastosowanie sprzężenia zwrotnego w zarządzaniu

a) należy tworzyć rozwiązania, które umożliwiają pracownikom pozyskiwanie informacji o wynikach ich zachowań i modyfikowanie działań w celu uzyskania określonego celu. Dzięki temu zwiększa się ich wiedzę i motywację wynikającą szczególnie z poczucia sprawstwa,


b) wzajemny związek pomiędzy organizacją a otoczeniem zewnętrznym – klucz do zrozumienia podejścia systemowego,


c) błędne koło w biurokracji Webera: im więcej interwencji (formalizacji), tym więcej niedogodności związanych z błędnym działaniem systemu.


Autor: Krzysztof Krupa
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry