Ocena brak

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.03.2012

Charakterystyka


Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju - oznacza wyłącznie transakcje realizowane pomiędzy osobami lub podmiotami z państw będących członkami Unii Europejskiej, przy czym może mieć charakter zarówno krajowy ( tj. sprzedaż realizowana na rzecz osoby/podmiotu polskiego), jak i unijny (tj. sprzedaż na rzecz osoby/podmiotu z innego państwa członkowskiego).


W zakresie sprzedaży wysyłkowej o charakterze wewnątrzwspólnotowym zasadniczym elementem konstrukcyjnym jest kryterium wielkości obrotów dokonywanych przez podatnika na rzecz określonych w ustawie podmiotów w danym państwie członkowskim oraz krajowego limitu wysokości tych obrotów.


Dyrektywa 2006/112 WE określa maksymalny próg obrotów z tytułu takiej sprzedaży na kwotę 100 tys. Euro ( lub równowartość tej kwoty w walucie krajowej). Przekroczenie progu obrotów powoduje zmianę miejsca opodatkowania podatkiem od towarów i usług przeprowadzanych transakcji.


W przypadku przekroczenia ustalonej sumy pojawia się obowiązek rejestracji podmiotu dokonującego sprzedaży w kraju przeznaczenia towarów, oraz rozliczenia sprzedaży według obowiązujących w owym państwie przepisów i stawek.

Istnieje możliwość dobrowolnej rejestracji podatnika podatku VAT w państwie członkowskim UE przeznaczenia towarów w dwóch kategoriach przypadków:


1) podatnik przewiduje z góry, że wartość dostaw w ciągu roku przekroczy ustalony limit obowiązujący w danym państwie członkowskim, może on dokonać rejestracji w owym państwie jeszcze przed rozpoczęciem dostaw towarów


2) możliwość taka będzie opłacalna, gdy stawka podatkowa w kraju przeznaczenia towarów będzie niższa niż obowiązująca w miejscu siedziby podatnika, co wpłynie na obniżenie ostatecznej ceny towarów.


Od momentu przekroczenia limitu sprzedaży wysyłkowej krajowe przepisy nadal nakładają na podatnika obowiązek wystawienia faktury VAT.


Warunkiem uznania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju za sprzedaż dokonaną na terytorium państwa członkowskiego jest posiadanie następujących dokumentów:

  1. Dokumenty przewozowe
  2. Kopia faktur dostawy
  3. Dokumenty potwierdzające odbiór towarów poza terytorium kraju

Bibliografia:

  • "Transakcje wewnątwspólnotowe . Ustawa o VAT". Łukasz Mazur, Ewa Sokołowska - Strug, C.H. Beck, Warszawa 2009, str. 370-378

Podobne prace

Do góry