Ocena brak

SPRUANCE RAYMOND (1886-1969) - admirał

Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011

Jeden z najwybitniejszych amery­kańskich dowódców morskich, ab­solwent Akademii Morskiej w An-napolis (1907). W latach 1914-18 służył na pancerniku Pennsylvania. W 1927 r. był szefem sztabu na pan­cerniku Mississippi, później wykła­dowcą w Naval War College. Karierę wojenną rozpoczął w randze kontrad­mirała jako dowódca dywizjonu krą­żowników bazujących w grudniu 1941 r. w *Pearl Harbor. W czerwcu 1942 r. w bitwie o *Midway dowo­dził 16 zespołem operacyjnym (Task Force 16); umiejętnie pokierował działaniami swoich lotniskowców przeciwko znacznie silniejszemu ze­społowi japońskiemu i przyczynił się do odniesienia zwycięstwa w bi­twie o przełomowym znaczeniu dla dalszych losów wojny morskiej na Pacyfiku.

Uhonorowany Distingui-shed Service Medal, objął w czerw­cu 1942 r. obowiązki szefa sztabu dowódcy amerykańskiej Floty Pacy­fiku adm. Chestera *Nimitza. We wrześniu tego roku został mianowa­ny zastępcą dowódcy Floty Pacyfi­ku; od sierpnia 1943 r. dowodził Central Pacific Force. Od kwietnia 1944 r. dowódca V floty. Kierował morskimi działaniami u wybrzeży wysp *Gilberta, *Marshalla i Karo-linów.

W 1944 r. (w lutym otrzymał stopień admirała) dowodził okręta­mi V floty w walkach o *Nową Gwineę, *Palau, *Mariany; stoczył zaciętą bitwę z lotniskowcami ja­pońskimi na Morzu * Filipińskim; u brzegów *Okinawy dowodził naj­większą armadą morską w dziejach. Po wojnie zastąpił na krótko adm. Nimitza na stanowisku dowódcy Floty Pacyfiku, a następnie objął funkcję przewodniczącego US Na-val War College.

Podobne prace

Do góry