Ocena brak

Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych

Autor /andy0202777 Dodano /28.09.2007

Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych

Woda, H2O, tlenek wodoru, jest jednym z najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych w przyrodzie związków chemicznych. Jej cząsteczka jest dipolem. Występuje w stałym obiegu wskutek działania energii słonecznej oraz siły ciężkości. Elementami składowymi cyklu są opady atmosferyczne, odpływ i parowanie. Zajmuje ona ponad 2/3 powierzchni Ziemi. Woda jest jednym z podstawowych składników żywych organizmów. Umożliwia przebieg procesów przemiany materii, a także bierze udział w wielu z tych procesów. Dla licznych roślin i organizmów wodnych stanowi jedyne środowisko, w którym mogą przebywać. Woda znajduje szerokie zastosowanie: używana jest do spożycia, do celów gospodarczo bytowych, w rolnictwie i w przemyśle. Woda, która używana jest w przemyśle ulega bardzo silnemu zanieczyszczeniu. Ścieki wytworzone przez przemysł są to najbardziej zanieczyszczone ścieki, które wytwarza człowiek.
W przyrodzie w większości przypadków nie ma wody o takiej jakości, aby nadawała się do wszystkich zastosowań. Wymaga ona zatem wstępnego uzdatnienia. Uzdatnianie może przyjąć różne formy - od mechanicznego oczyszczenia, przez filtrację, dezynfekcję aż po zmiękczanie i demineralizację.
Ćwiczenie 1
Neutralizacja pogalwanicznych ścieków chromowych.

Ścieki chromowe powstają w przemyśle w tzw. procesie galwanizacji(polega on na pokrywaniu metali powłoką ochronną i dekoracyjną). Te ścieki są jednymi z najbardziej zanieczyszczonych. Mają one odczyn kwaśny pH=1, i zawierają znaczne ilości chromu, który występuje w postaci jonowej.
Poniżej przedstawię sposoby oczyszczenia ścieków przemysłowych w procesie neutralizacji za pomocą dwóch reduktorów:
a) pirosiarczan sodowy Na S O
b) siarczan żelazawy FeSO
Oczyszczanie tych ścieków można podzielić na trzy etapy:
I. redukcja do
II. strącanie osadów Cr(OH) wodnym reduktorem NaOH
III. sedymentacja osadów w odstojnikach

a. pirosiarczan sodowy b. siarczan żelazawy
Etap I Odmierzamy 100cm ścieków i dodajemy pirosiarczan sodowy aż barwa zmieni się z pomarańczowej na zieloną. Odmierzamy 100cm ścieków i dodajemy siarczan żelazawy aż barwa zmieni się z pomarańczowej na zieloną.
Etap II W obydwu przypadkach dodajemy wodny reduktor NaOH w celu wytrącenia się osadów.
Etap III Zlewamy ciecze do odstojników w celu sedymentacji.
wnioski Po dodaniu reduktora barwa ścieków zmienia się dość szybko, tak samo również wytwarza się osad po drugim etapie, natomiast obserwujemy powolną sedymentację. Osad opada na dno i jego objętość wynosi 40cm na 100cm .
Po dodaniu reduktora barwa ścieków zmienia się wolniej niż w pierwszym przypadku, wolniej też wytwarza się osad po drugim etapie, natomiast obserwujemy szybszą sedymentację. Osad opada na dno i jego objętość wynosi 37cm na 100cm .

Ćwiczenie 2
Zmiękczenie wody z kranu przy pomocy wymieniaczy jonowych.

Podobne prace

Do góry