Ocena brak

Sprawiedliwość

Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012

Bezstronność i uczciwość - cechy znamienne dla dobrego sędziego. W Starym Testamencie sprawiedliwość Boga jest synonimem Bożej wierności i Jego nieustannej miłości (Mi 7, 8-20) i jest ściśle związana z Jego miłosierdziem (Syr 35, 11-24). Król mesjański przyniesie sprawiedliwość i mądrość (Iz 11, 3-5; Dz 7, 52).

Sprawiedliwość Boża objawiła się w zbawieniu, którym obdarowani zo-stali ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa (Rz 3, 21-26) i którzy sami prowadzą życie bez skazy (Mt 5, 6). Tradycja chrześcijańska sprawiedliwość razem z umiarkowaniem, roztropnością i męstwem zalicza do czterech cnót kardynalnych (łac. “głównych”), ponieważ na nich się opiera właściwe ludzkie postępowanie.

Papież Jan Paweł II w encyklice Sollicitudo rei socialis (łac. “Troska o sprawy społeczne”) z roku 1987 dał naświetlenie zbiorowego zła i struktur grzechu, które przeszkadzają wprowadzaniu zarówno sprawiedliwości narodowej, jak międzynarodowej.

Zob. cnoty kardynalne, nauka społeczna Kościoła, teologia wyzwolenia, wybór na rzecz ubogich.

Podobne prace

Do góry