Ocena brak

Sposoby zapłaty za mleko

Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014

Sposoby zapłaty za mleko ustalane są za pomocą dwóch podstawowych sposobów:

1.    W mleczarniach cenę oblicza się na podstawie jednostek tłuszczowych, tj. ilości skupionego mleka od danego rolnika pomnożonej przez procentową zawartość tłuszczu w dostarczonym surowcu: j.t. = objętość mleka • % tłuszczu (ten system w niedługim czasie będzie zaniechany).

2.    W tych mleczarniach, w których oznacza się zarówno zawartość tłuszczu, jak i białka (najczęściej za pomocą aparatu Milkoscan), cena mleka uwzględnia zarówno zapłatę za tłuszcz, jak i za białko. Jednostki białkowe są liczone podobnie jak jednostki tłuszczowe: j.b. = objętość mleka • % białka.

W systemie przedstawionym w punkcie „1” wysokość ceny jednostki tłuszczowej jest wyższa niż w systemie „2”, z uwagi na konieczność zrekompensowania braku oznaczenia zawartości białka w dostarczonym surowcu. Znaczenie cenogennego oddziaływania zawartości tłuszczu i białka w systemie „2” oparto na równowadze wartości tych składników (50 do 50%), lecz jest to sprawa umowy pomiędzy mleczarnią a producentem mleka. Dotychczas większe znaczenie przywiązywano do tłuszczu mlekowego, i główny nacisk cenogenny był nastawiony na ten parametr technologiczny surowca. Obecnie nastąpiło jakby zrównoważenie znaczenia technologicznego tych składników. Jednak rozwój serowarstwa i coraz większe zapotrzebowanie społeczeństwa na przetworzone produkty białkowe powoduje zwiększony nacisk cenogenny na zawartość białka w mleku. Należy więc się spodziewać zmian w systemie zapłaty za surowiec i ustalenie zależności cenogennej pomiędzy tłuszczem a białkiem na poziomie od 40 do 60%.

Jednostki tłuszczowe i białkowe są stosowane w celu ustalenia tzw. ceny podstawowej, którą producent otrzymuje za swoje mleko. Jeżeli jednak dostarczony surowiec zostaje zaklasyfikowany do wyższych klas jakościowych (według wymogów przedstawionych powyżej w Polskiej Normie), to wówczas producent dostaje premię finansową za każdy litr dostarczonego mleka.

 

Podobne prace

Do góry