Ocena brak

Sposoby wyzwolenia niewolników

Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011

Wyzwolenie niewolnika to manumissio. Odbywać się mogło na różne sposoby. Głównymi, były:

  • manumissio vindicta – dokonywana w obecności pretora, właściciela i osoby trzeciej, która za zgodą właściciela oświadczała, że niewolnik jest osobą wolną;

  • manumissio censu - przez wpisanie niewolnika, za zgodą właściciela na sporządzaną co 5 lat przez cenzora listę obywateli;

  • manumissio testamento – przez nadanie wolności w testamencie;

  • manumissio in ecclesia – w czasach dominatu dokonywana przez oświadczenie właściciela złożone przed biskupem.

Oprócz powyższych, opartych na ius civile , wyzwolenia odbywać się mogły na prawie pretorskim.

Wystarczało tu oświadczenie o wyzwoleniu w obecności świadków , bądź za pomocą listu.

Podobne prace

Do góry