Ocena brak

SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Standaryzacja warunków pracy służby administracyjenej

Autor /DobryDuszek Dodano /19.07.2011

  • uniformizacje najlepiej osiągnąć dzięki scentralizowanej rekrutacji niezależnej od poszczególnych ministerstw. Dobrowolność w zatrudnianiu jest nie do pomyślenia podobnie jak awansować wg kaprysu osobistego. Kandydaci na pracowników słuzby administracyjnej są dobierani wyłącznie na podstawie kwalifikacji. Przy awansach utrzymuje sie równowaga między kwalifikacjami oraz zasługamu i stażem.

  • Oczekuje się od urzędnika państwowego, że podporządkuje się on formalnym regułom i procedurom.

  • Biurokracja staje się zamkniętym zawodem z którego wyklucza się tzw.outsiderów.

Podobne prace

Do góry