Ocena brak

Sposoby definiowania kultury - Opisowo – wyliczające, normalistyczny

Autor /Fred Dodano /04.08.2011

Głównym założeniem jest to, że kultura jest określonym zbiorem konkretnych przedmiotów, wyliczenie tych przedmiotów. Charakterystyczny dla archeologów i etnografów.

Przykład:

Definicja Taylora: kultura i cywilizacja to złożona całość która obejmuje: wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, obyczaje oraz inne nawyki ludzkie (nabyte).

Wyliczenie konkretnych składników życia społecznego.

Do góry