Ocena brak

SPÓR WOKÓŁ GENEZY II WOJNY ŚWIATOWEJ - Przejęcie władzy przez Mussoliniego

Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011

Włochy wyszły z I wojny jako naród bardzo rozczarowany . Czuły się nie jako kraj zwycięski , ale raczej jako państwo przegrane , upokorzone , wykorzystane i pominięte przy ustaleniach traktatowych . Włochy nie otrzymały ani obszarów na wschodnim wybrzeżu Adriatyku , ani też części niemieckiego imperium kolonialnego , które zostało podzielone jako mandaty Ligi Narodów. Gospodarka musiała przestawić się z wojennej na pokojową , co doprowadziło do ograniczenia liczby etatów i w efekcie do bezrobocia .Spadł popyt niebezpiecznie szybko rosła inflacja .Narastały nastroje nacjonalistyczne , które w 1919 roku były tak silne , że korpus ochotników pod dowództwem Gabriele d`Annunzio zajął miasto Fiume (dzisiejsza Rijeka) , które na mocy traktatu z St.Germain znalazło się w granicach Jugosławii . Obok nastrojów nacjonalistycznych pojawiły się społeczne . Socjalistyczne związki zawodowe organizowały strajki, demonstracje , a nawet lokalne próby obalenia władzy . Burżuazję ogarnął strach przed Czerwoną Rewolucją .

Był to idealny moment dla Benito Mussoliniego aby wkroczyć na scenę polityczną . Mussolini urodził i wychował się w rodzinie o sympatiach lewicowych . Początkowo również kierował się tymi sympatiami . Był dziennikarzem pism socjalistycznych , członkiem partii . Po wybuchu wojny uciekł z kraju kryjąc się przed poborem do wojska . Wkrótce jednak zmienił zdanie i nawoływał do przystąpienia do wojny państwa włoskiego , po stronie Ententy . Za te poglądy został usunięty z partii i wyrzucony z redakcji jednego z socjalistycznych pism .Założył wówczas własna gazetę w której wygłaszał swoje poglądy oraz lansował siebie jako polityka . Po przystąpieniu Włoch do wojny zgłosił się do armii na ochotnika i służył aż do 1917 roku kiedy został ranny . Po rewolucji bolszewickiej Mussolini odwrócił się od poglądów socjalistycznych głosząc teraz poglądy bardziej radykalne , nacjonalistyczne i militarystyczne . Atakował system polityczny , podobnie jak wielu weteranów wojny przemoc traktował jako sposób wprowadzenia zmian .

W okresie nasilenia strajków robotniczych wraz ze swoimi zwolennikami tworzy Związki Walki i organizacje paramilitarne zwane "czarne koszule". Hasła nowej organizacji to mieszanina doktryn socjalistycznych , nacjonalistycznych , anarchistycznych i konserwatywnych . Doszła do tego wrodzona ambicja i chęć przejęcia władzy Mussoliniego . Za podstawowy cel faszyści upatrzyli sobie zniszczenie partii socjalistycznej i uporanie się ze strajkującymi robotnikami . Równocześnie na bazie Związków Walki Mussolini tworzy partię faszystowską . Rozwija aparat partyjny , zorganizowany w sposób hierarchiczny i podporządkowany tylko jemu . Przyjmuje tytuł " duce" - wódz . Po wyborach w 1921 roku w których partia uzyskała 35 mandatów , zmienia się troszkę jej program i charakter . Mussoliniego nadal popiera burżuazja , chłopi i weterani wojny , ale teraz zbliża się również do Kościoła katolickiego i dworu królewskiego . Do partii masowo wstępuje młodzież , której podobają się militarystyczne ideały .

W październiku 1922 roku , w sytuacji , w której Włochy znajdowały się na skraju wojny domowej , Mussolini organizuje zjazd partii faszystowskiej w Neapolu . Przyjeżdża blisko 25 tysięcy zwolenników "duce" , a on sam żąda dla siebie urzędu premiera . W przypadku odmowy ze strony króla Włoch Wiktora Emanuela III , Mussolini zapowiada marsz na Rzym , w którym weźmie udział 25 tysięcy jego zwolenników . I tu dzieje się rzecz bardzo dziwna . Król będąc niepewnym postawy armii i puczu , legalnie przekazuje tekę premiera Mussoliniemu . "Duce" triumfalnie , niczym Cezar , wkracza do Rzymu . Wygrał , doszedł do władzy .

Dlaczego Wiktor Emanuel III tak bardzo przestraszył się Mussoliniego ? Dlaczego bez słowa sprzeciwu mianował go premierem i dlaczego bał się postawy lojalnej mu przecież armii ? Prawdopodobnie król tak samo jak burżuazja bał się socjalistów i robotniczej rewolucji .

W 1923 roku deputowani , przerażeni sytuacją w stolicy i bojąc się o własne życie , mianują Mussoliniego dyktatorem . Nowy dyktator dość szybko zmienia prawo wyborcze , co umożliwia jego partii osią wszcie większości w parlamencie . W 1926 roku następuje rozwiązanieerdzystkich partii politycznych ( poza faszystowską oczywiście ) . Przestaje istnieć parlament , Mussolini zawiesza wolność prasy i zgromadzeń . Nastał czas rządów faszystowskich .

Dosyć szeroko opisałem przejęcie władzy przez Mussoliniego ze względu na to , że jest jedna z najważniejszych przyczyn wybuchu II wojny światowej . Niektórych takie stwierdzenie bardzo zdziwi i będzie dla nich bardzo szokujące , ale jest ono w stu procentach słuszne . Dojście do władzy Mussoliniego i przede wszystkim jego polityka miało dwa zasadnicze skutki . Po pierwsze: na południu Europy tworzy się państwo , które chce władać terytoriami porównywalnymi do ziem Imperium Rzymskiego . Wiąże się to z zajęciem przez Włochy basenu Morza Śródziemnego . "Duce" chce mieć pod swoją kontrolą Italię , południową Francję , Hiszpanię , Grecję , Turcję i Północną Afrykę i Dalmację . Po przystąpieniu do wykonania swego planu cała południowa Europa staje się teatrem wojny , do tego dołącza się Wielka Brytania , która pragnie bronić swoich interesów w Północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie .

Po drugie : z dojścia do władzy Mussoliniego i organizacji włoskiego państwa faszystowskiego lekcję wziął nie kto inny tylko Adolf Hitler . Sytuacja tych dwóch państw jest po 1918 roku dosyć podobna , więc Hitler nie miał najmniejszych problemów z adaptacją włoskich rozwiązań w niemieckich warunkach . W Niemczech cały schemat zadziałał podobnie kilka lat później . "Duce" stosuje bezkompromisową politykę co również podchwycił Hitler i w efekcie doprowadził do wybuchu wojny . Gdyby przecież fuhrer był w swoich żądaniach choć trochę ustępliwy to jego zdobycze ograniczyłyby się do Nadrenii i Austrii , a wojna nigdy nie miałaby miejsca .

Najprawdopodobniej gdyby 20 października 1922 roku włoski król Wiktor Emanuel III nie przekazał teki premiera Mussoliniemu nigdy nie doszłoby do wybuchu II wojny światowej . Prawdopodobnie władzę we Włoszech przejęliby bolszewicy . Adolf Hitler nigdy nie próbowałby przejąć władzy w II Rzeszy , która nadal pozostałaby uciśniona postanowieniami traktatu wersalskiego . Są to oczywiście tylko dywagacje i moje prywatne zdanie , ale czyż nie jest to prawdopodobne ?

Podobne prace

Do góry