Ocena brak

SPÓR WOKÓŁ GENEZY II WOJNY ŚWIATOWEJ - Mein Kampf

Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011

Dnia 8 listopada 1923 roku o godzinie dwudziestej w jednej z monachijskich piwiarni rozpoczyna się wiec partii konserwatywnej Gustawa von Kahra , generalnego komisarza Bawarii . Kilka minut później , na salę wypełnioną blisko trzema tysiącami mieszczan , słuchających przy piwie wystąpienia von Kahra , wkracza oddział szturmowców . Do zgromadzonych na sali karabiny SA-mani wymierzają karabiny . Na podium wbiega Adolf Hitler i wystrzela z pistoletu w sufit w celu zwrócenia na siebie uwagi . Hitler ogłasza komunikat o obaleniu przez narodową rewolucję zarówno rządu Rzeszy jak i krajowego rządu Bawarii . Ogłasza również , że policja i wojsko gotowe są do wymarszu pod sztandarami ze swastyką . Do sąsiedniego , tonem nie znoszącym sprzeciwu , zaprasza von Kahra , von Lossowa i Seissra , aby ci przeprowadzili z nim pertraktacje .

Trzej panowie nie mają jednak ochoty na żadne rokowania . Wówczas Hitler powraca na salę i ogłasza , że von Kahr został mianowany regentem Bawarii , a w Monachium jeszcze dziś wieczorem zostanie utworzony nowy rząd , który obali prezydenta Eberta i dotychczasowy rząd Rzeszy , przebywający w Berlinie . Nowym Kanclerzem będzie Adolf Hitler , a zwierzchnikiem sił zbrojnych generał Erich Ludendorf . Wobec takiej sytuacji Kahr i spółka deklarują iż "stają po stronie narodowej rewolucji". Proszą o zwolnienie do domów i deklarują , że będą cały czas do dyspozycji wywrotowców . Po zwolnieniu przez generała Ludendorfa , natychmiast udają się do koszar Reischwehry i tam opracowują plan stłumienia puczu . Von Kahr niezwłocznie podpisał dekret o delegalizacji NSDAP . Miasto zostaje otoczone przez wojsko .

Rebelianci tymczasem podejmują desperacką próbę dotarcia do centrum Monachium . Tam zostają zatrzymani przez policję . Padają strzały . Ginie szesnastu nazistów , są ranni.

Proces organizatorów puczu odbywa się przed sądem okręgowym w Monachium . Cechuje go wyjątkowa pobłażliwość dla oskarżonych . Pozwala im się na wygłaszanie wielogodzinnych przemówień , które mają charakter propagandowy . Po miesiącu procesu (od 26 lutego do 27 marca 1924) pada werdykt : pięciu oskarżonych zostaje skazanych na 15 miesięcy więzienia i natychmiast zwolniono z aresztu , gdyż ich wyroki zawieszono , czterech pozostałych , wśród nich Hitlera , skazano na 5 lat więzienia .

Hitler został uwięziony na 9 miesięcy , w grudniu 1924 roku , wraz z pozostałą trójką uwięzionych organizatorów puczu monachijskiego , zostaje uwolniony . W tym okresie powstaje książka , która jest elementarzem nazizmu . Książka , której posiadania po wojnie będzie surowo zakazane . I w końcu książka , która jest planem Hitlera na przyszłość . Bez tego dzieła miliony Niemców nie podporządkowało by się Hitlerowi . W napisaniu tego "dzieła" wydatnie pomógł jego osobisty sekretarz Rudolf Hess.

"Mein Kampf" ( Moja Walka ) dzieli się na dwie części . Pierwsza nosząca tytuł "Obrachunek" ukazała się w 1925 roku , drugi pt. "Ruch narodowosocjalistyczny" dwa lata później . W "Mein Kampf" przewijają się wątki autobiograficzny i refleksyjny . Według opinii większości filologów książka napisana jest w nieporadnym stylu . Przydługie enigmatyczne zdania dalekie są od klarowności . Hitler nie zwracał uwagi na styl gdyż był przekonany o swoim geniuszu . Gdy pisał tą książkę był jeszcze obywatelem austriackim , co często wytykali mu przeciwnicy polityczni , dlatego też już we wstępie odciął się od swojego austriackiego pochodzenia . Również w dalszych rozdziałach krytykuje Austrię i monarchię Habsburską , a znienawidzony Wiedeń przyrównuje do wieży Babel . To na Austriaków zrzuca część winy za porażkę Niemiec w I Wielkiej Wojnie . Winni są także socjaliści , których on sam by uwięził i sądził za zdradę państwa , cesarz Wilhelm II , który do socjalistów wyciągnął w 1914 roku rękę oraz wszędobylscy Żydzi .

Hitler wskazuje błędy w polityce przedwojennego cesarstwa , które jego zdaniem doprowadziły do zniszczenia i upokorzenia Niemiec . Twierdzi , że należało szukać sojuszu z Wielką Brytanią , zamiast niepotrzebnie rozbudowywać flotę stworzyć silną armię lądową , a zamiast kolonii szukać nowych zdobyczy terytorialnych w Europie . Trudno się z tymi argumentami nie zgodzić .

Najważniejsza część "Mein Kampf" dotyczy jednak przestrzeni życiowej i kwestii żydowskiej . To w tych zagadnieniach należy upatrywać maniakalnej wręcz chęci dążenia do wojny Hitlera . To właśnie ta część książki skłoniła wiele milionów zwykłych , przeciętnych Niemców do pójścia za swoim wodzem . Zdaniem Hitlera celem państwa niemieckiego jest zapewnienie przestrzeni życiowej dla każdego Niemca oraz stu następnych pokoleń jego potomków . "Niemcy osiągają przyrost ludności wynoszący prawie 900 000 osób rocznie" argumentuje Hitler , "wyżywienie armii nowych obywateli sprawi coraz większe trudności , których bezpośrednim skutkiem będzie zjawisko głodowej pauperyzacji (Hungerverelendung)".Widmo głodu w końcowej fazie wojny , zachowane w świeżej pamięci przez większość ludności niemieckiej , rozbudzać miało wrogość wobec "sprawców" uszczuplenia powojennej powierzchni Rzeszy . Czynnik ten miał ponadto mobilizować naród na razie ( tj. w powersalskich warunkach ) duchowo , aby w perspektywie przygotować go do zbrojnego zdobyci Lebensraumu (przestrzeni życiowej) .

Kierunek ekspansji miał być inny od dotychczasowych. Nie południowa czy zachodnia ale wschodnia Europa stała się celem Hitlera . Mieszkające na tych terenach narody , gorsze od germańskiej rasy , miały służyć niemieckim osadnikom jako bezpłatna , niewolnicza wręcz siła robocza . Marsz na wschód ( Drang nach Osten ) , to jednoczesne zerwanie z polityką zagraniczną Bismarcka , czyli układami z Rosją . Hitler boi się utworzenia w Europie drugiego wielkiego mocarstwa i dlatego pragnie zniszczyć Związek Sowiecki , który nie tylko urasta w potęgę , ale również jest kolebką socjalistów i komunistów .

Żydów Hitler traktuje jak największe zło świata .To Żydzi ponosili odpowiedzialność za porażkę II Rzeszy w wojnie gdyż to oni zadali tzw. "cios w plecy" niezwyciężonej armii niemieckiej. To na nich należy zrzucić odpowiedzialność za postanowienia traktatu wersalskiego . Żydzi posiadają większość światowego kapitału i dzięki temu mogą manipulować międzynarodową opinią społeczną Byli oni według niego inspiratorami wszystkich światowych programów . Dotyczy to nie tylko marksizmu , ale także postulatów światowego pokoju , powszechnego rozbrojenia oraz utworzenia Ligi Narodów . Żydzi są winni wszystkiemu , jako kapitaliści wyzyskują niemieckich robotników , jako socjaliści pragną pchnąć Rzeszę w wir wojny domowej . Rasa żydowska , podobnie jak słowiańska , jest gorsza od aryjskiej i musi się jej podporządkować . Hitler nie pisze nic o eksterminacji Żydów . Ten pomysł zrodził się w jego , i jego współpracowników , umyśle wiele lat później .

"Mein Kampf" to nic innego jak tylko postulat przeprowadzenia wojny , wygrania jej i zbudowania Wielkiej Rzeszy , która będzie się ciągnąć od Renu aż po Ural i Kaukaz , oraz od Bałtyku po Adriatyk i Morze Czarne . Jak można by nie zaliczycić tej książki do przyczyn wybuchu II wojny światowej , nie wiem . Jest to najbardziej oczywista z przyczyn i jedna z najważniejszych.

Co by się stało gdyby Hitler , wzorem Mussoliniego , nie zorganizował puczu monachijskiego i , za Mussolinim , nie próbował marszu na Berlin ? Nie zostałby uwięziony i najprawdopodobniej te dziewięć miesięcy spożytkował by inaczej niż na pisanie książki . Nie uczyniłby też swoim osobistym sekretarzem Rudolfa Hessa , człowieka , który miał na Hitlera olbrzymi wpływ . "Moja Walka" nigdy by nie powstała , nie byłoby wojny na wschodzie Europy , być może II wojna w ogóle by nie wybuchła . Nie zginęłoby kilka milionów ludzi w obozach koncentracyjnych ...

Ta przyczyna rzeczywiście jest oczywista , ale nigdy by się nie wydarzyła , gdyby nie postanowienia traktatu wersalskiego . To kolejny przykład , że kluczem do wszystkiego jest ów nieszczęsny dokument .

Podobne prace

Do góry