Ocena brak

SPÓR WOKÓŁ GENEZY II WOJNY ŚWIATOWEJ - Hitler u władzy

Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011

Po puczu monachijskim Adolf Hitler trafia na dziewięć miesięcy do więzienia , co owocuje książką "Mein Kampf" . Po wyjściu z aresztu , w grudniu 1924 roku , jego sytuacja nie jest najlepsza . Zmarnował swoją szansę , NSDAP jest rozbita i zdelegalizowana , on sam nie może , jako obywatel austriacki , brać zbyt dużego udziału w życiu politycznym . Jednak już w 1925 partia zostaje założona na nowo , a Hitler przejmuje dyktatorską władzę w NSDAP . Przeprowadza hierarchizację , wszystko jest teraz podporządkowane jemu .

Zmienia się jej program, teraz jest tak pojemny, że niemal każda grupa społeczna może się z nim identyfikować. Partia ma działać legalnie i rozbudować swoją strukturę na cały kraj . Rozwija się propaganda na rzecz nowej ideologii - nazizmu . Mimo tych zmian NSDAP zamiast zyskiwać traci na popularności . Powodem jest boom gospodarczy w połowie lat dwudziestych . Jak społeczeństwu jest dobrze to po co ma coś zmieniać . Naziści są bez szans na przejęcie władzy . Wtedy jednak dla Hitlera zdarza się cud . Cudem tym jest krach na giełdzie nowojorskiej i wielki kryzys ekonomiczny.

Niezadowolenie społeczne rośnie wraz z liczbą bezrobotnych , do coraz większej ilości ludzi zaczynają trafiać słowa Hitlera , który okazuje się świetnym agitatorem . Liczba członków partii szybko rośnie , bardzo szybko zwiększa się też liczba członków paramilitarnej organizacji szturmowej S.A. , która w 1931 roku liczy 100 tysięcy , a w roku 1932 już 3 miliony!! Z taką armią Hitler może szybko uzyskać władzę i poparcie . Brązowe koszule (S.A.) niszczą opozycyjne w stosunku do NSDAP partie polityczne , rozbijają ich wiece , demolują biura.

Działaniem bardzo przypominają włoskie "czarne koszule" dlatego , że Hitler bardzo wiele nauczył się od Mussoliniego . Partia działa bardzo sprawnie i przygotowywuje się do przejęcia władzy w republice , ale boryka się z kłopotami finansowymi . Rozwiązuje je pomoc kręgów finansowych , które traktują Hitlera jako człowieka , który obali republikę a później odsunie się w cień . Jego ideologię traktują z pogardą , ale chętnie popierają żądania zbrojeń , gdyż nakręci to ekonomiczną koniunkturę . NSDAP , która podczas wyborów w 1928 roku otrzymała zaledwie 800 tysięcy głosów i 12 mandatów , a w 1932 roku już 13,5 mln głosów i 230 mandatów (na 680) , stała się największą i najpotężniejszą partią w Rzeszy .

38% głosów , które naziści osiągnęli w letnich wyborach, nie wystarczyło do utworzenia samodzielnego rządu , a inne partie nie chciały z NSDAP wejść w koalicję . W konsekwencji rozpisano nowe wybory . Jesienią partia zdobyła już tylko 33% głosów i Hitler poczuł , że władza wymyka mu się z rąk . Liczbę mandatów powiększyli za to komuniści , co napawało strachem wszystkie inne ugrupowania . Wolano wybrać mniejsze zło i utworzyć koalicję z NSDAP . 30 stycznia 1933 roku prezydent Hindenburg mianuje Hitlera kanclerzem Rzeszy . Nowy rząd miał być koalicyjny , aby pozostałe partie mogły hamować dyktatorskie zapędy Hitlera . Nowy kanclerz natychmiast rozpisał nowe wybory . Jego celem było osiągnięcie absolutnej większości w Reichstagu , dlatego też agresywną kampanie skierował przeciwko swym największym wrogom - komunistom .

W samym środku kampanii przed wyborczej , w tajemniczych okolicznościach spłonął budynek Reichstagu , co naziści określili jako komunistyczny terror i wstęp do rewolucji . Wybory , które odbywały się w atmosferze terrory , dały NSDAP 44% mandatów co znowu nie było większością . Hitler jednak szybko zaradził sytuacji nie wpuszczając posłów komunistycznych do parlamentu . W dwa miesiące po objęciu przez Hitlera władzy zbiera się nowy Reichstag i wykorzystując niedawny pożar gmachu parlamentu , nadaje rządowi prawo zawieszenia konstytucji i wydawania dekretów z mocą ustawy . Dodatkowo dekret prezydenta Hindenburga zezwalał Hitlerowi na zawieszenie swobód obywatelskich . Ustawy te stały się podstawą zmasowanych represji wobec komunistów (aresztowania , morderstwa). NSDAP zażegnała niebezpieczeństwo komunistycznej rewolucji .

Po przejęciu władzy Hitler rozpoczął proces unifikacji niemieckich struktur państwowych . Zniesiono autonomię państw związkowych . Sformowano nowy całkowicie nazistowski rząd . Zdelegalizowano wszystkie partie polityczne i związki zawodowe . Jedynym słusznym ugrupowaniem była NSDAP . Hitler po raz kolejny wzorował się na państwie włoskim i postępował zgodnie z krokami Mussoliniego . Założył tajną policję Gestapo , która miała stać na straży nazistowskich Niemiec . Policja ta stosowała terror wśród mieszkańców Rzeszy , przeciwnicy Hitlera umieszczani byli w obozach koncentracyjnych . Szczególnym represją poddano ludność żydowską .

W 1935 parlament uchwaliły ustawy o "obywatelstwie Rzeszy" i o "ochronie niemieckiej krwi i niemieckiego honoru". Ustawy te stanowiły , że obywatelami Rzeszy mogą być jedynie osoby krwi niemieckiej lub pokrewnej . Przynależność do tej uprzywilejowanej grupy należało udowodnić wyciągami genealogicznymi . Te akty prawne dały pretekst do pozbawienia ludności żydowskiej praw obywatelskich . Żydów dyskryminowano : wyrzucano z pracy , bito , niszczono ich własność i warsztaty pracy . Wielu opuściło Rzeszę . Społeczeństwo niemieckie utożsamiało się z programem obalenia systemu wersalskiego i ekspansji Niemiec , toteż bez trudu propagandziści nazistowscy przekonali je do idei czystości rasy niemieckiej , antysemityzmu i pogardy dla innych narodów .

Jednym z głównych postulatów Hitlera była poprawa sytuacji gospodarczej i zmniejszenie bezrobocia . Fuhrerowi udało się wywiązać z postulatów bardzo szybko . Przestawił on bowiem gospodarkę z pokojowej na wojenną . Zakłady zamiast produkować zbędny na rynku towar , którego i tak nikt nie kupi , zaczęły produkować broń na zlecenie rządu . Masy bezrobotnych zatrudniono przy budowie autostrad i dróg , które po wybuchu wojny miały ułatwić przemieszczanie się wojskom Wehrmachtu . Zabroniono również importu wszelkich towarów . Państwo niemieckie miało być samowystarczalne . Te posunięcia bardzo szybko zażegnały kryzys ekonomiczny .

Hitler u władzy i II wojna światowa to dwa pojęcia , które są nierozłączne . Bez osoby Adolfa Hitlera wojna by nie wybuchła , tak samo jak bez kilku innych warunków , które wymieniłem wcześniej . Dążenie Hitlera do zdobycia władzy było tak olbrzymie jak chęć wypicia szklanki wody po tygodniowym pobycie na pustyni . Dlaczego Hitler nie został powstrzymany ? Dla większości polityków i ludzi z kręgów finansjery był on tylko zwykłym krzykaczem , który pomoże obalić Republikę Weimarską , a później z łatwością się go usunie .

Ci ludzie nie docenili jednak Hitlera i okazało się to dla części z nich tragiczne w skutkach . Hitler nie tylko przejął władzę , ale również ustanowił siebie dyktatorem i zniszczył wszystkich swoich przeciwników . Jego polityka wyraźnie zmierzała do wytępienia narodu żydowskiego i wywołania wojny . Obiecał przecież narodowi w "Mein Kampf" przestrzeni życiowej i obietnicy musiał dotrzymać . Chciał stworzyć Trzytysięczną Rzeszę , a jego osoba miała być pamiętana przez następne tysiąclecia . Dla Hitlera wojna była tylko formą zdobycia tego czego żądał . Nie liczył się ze stratami , które może ponieść jego nordycka rasa . Cele , które sobie postawił musiały być wykonane nie zależnie od ceny .

Dlaczego Hitlera nie powstrzymali zachodni alianci , gdy ten zaczął zbrojenia ? Myśleli , że są one środkiem w zwalczeniu niemieckiego kryzysu gospodarczego , a sam fuhrer poprzestanie na odbudowie mocarstwa niemieckiego , które będzie funkcjonować tak jak państwa zachodnie .

I oni się pomylili , jednak w przeciwieństwie do samych Niemców mieli jeszcze później wielokrotnie szansę Hitlera usunąć . Tej szansy nie wykorzystali jednak aż do końca wojny ...

Podobne prace

Do góry