Ocena brak

SPÓR WOKÓŁ GENEZY II WOJNY ŚWIATOWEJ

Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011

1 września 1939 roku o godzinie 3.00 w nocy , pierwsze oddziały Wehrmachtu przekroczyły niemiecko-polską granicę . O godzinie 4.45 niemiecki pancernik "Schleswig-Holstein" rozpoczął ostrzeliwanie Westerplatte , polskiej placówki w Gdańsku . Tak wybuchła największa wojna w dziejach ludzkości . II wojna światowa .

Geneza-zespół warunków , które złożyły się na powstanie jakiegoś zjawiska , jego rozwój od form zarodkowych do rozwiniętych.

Od kiedy człowiek stanął na dwóch nogach stał się istotą konfliktową .Małe konflikty z czasem przerodziły się w większe , a te przeistoczyły się w wojny . Było (i będzie) tych wojen w historii ludzkości nieskończenie wiele . Wojny starożytne , nowożytne , religijne , domowe , międzynarodowe , ogólnoeuropejskie , światowe itd. Jednak jak powiada pewne powiedzenie "Nie ma dymu bez ognia" to znaczy , że każde działanie musi mieć jakąś przyczynę , a co za tym idzie każda wojna naszego świata musiała mieć jakieś powody aby wybuchnąć . Przyczyn było jeszcze dużo więcej niż samych wojen które z powodu owych przyczyn wybuchały . Ale tutaj rodzi się pytanie : która przyczyna była bardziej istotna ? Czy dany fakt rzeczywiście miał najważniejsze znaczenie i w największym stopniu spowodował wybuch danej wojny ?

Czy rzeczywiście główną przyczyną prowadzenia krucjat była chęć walki z niewiernymi w imię Pańskie ? A może po prostu była to tylko chęć grabienia i łupienia cudzych majątków . Historycy zawsze będą się spierać o to , które fakty wpłynęły na wybuch danego konfliktu . Ale czy można mówić o sporze wokół genezy II wojny światowej ? Na to pytanie trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć . Większość historyków nie spiera co do tego , które warunki złożyły się na wybuch wojny , a co najwyżej , które z nich były ważniejsze od pozostałych.

II Wielka wojna była największą wojną w dziejach ludzkości. Te sześć lat (1939-45) zostanie zapamiętane aż do końca świata . Spośród 78 istniejących w tym czasie państw tylko sześć nie przystąpiło do wojny . Pod broń powołano ponad 110 mln ludzi . Wydatki wojenne pochłonęły 935 mld dolarów , a straty materialne w samej tylko Europie szacowano na 260 mld dolarów . 53 mln ludzi poległo , zostało zamordowanych lub zmarło na wskutek epidemii głodu i działań wojennych.

Największe straty poniosły państwa okupowanej Europy , a w Azji Indie i Chiny .

W drugiej wojnie światowej zastosowano najnowsze w ówczesnych latach technologie , wybudowano wiele nowych rodzajów broni i urządzeń , które miały pomóc w walce z przeciwnikiem . Podczas wojny pierwszy raz użyto bomby atomowej(i jak na razie ostatni) przeciw ludności cywilnej w Hiroszimie i Nagasaki . Wybudowano także tzw. obozy koncentracyjne gdzie eksterminowano ludzi . Obozy te powstały tylko w dwóch najbardziej totalitarnych świata państwach : III Rzeszy i Związku Radzieckim . Do dzisiaj nie wiemy ile osób w tych obozach naprawdę zginęło .

Faktów składających się na wybuch II wojny w latach 1918-1939 można znaleźć bardzo wiele. Postanowienia traktatu wersalskiego to w zasadzie chyba najważniejszy fakt w okresie międzywojennym . Następne ważne przyczyny to dojście do władzy ludzi pragnących przeobrazić swoje państwa w totalitarne imperia (Hitler , Stalin , Mussolini). Czy ci ludzie naprawdę musieli się znaleźć na szczycie swoich państw i czy ich działania były bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny ? Być może tak ale nie do końca .

Na to nieszczęście jakim była II Wielka Wojna złożyło się setki warunków . Każde spotkanie wielkich ówczesnego świata , każdy najmniejszy szczegół , który początkowo umknął uwadze wszystkich , mógł stać się przyczyną działania któregoś z rządów co doprowadziło do konfliktu z innym państwem . Podsycanie nastrojów nacjonalistycznych we Włoszech , Japonii i Niemczech musiało doprowadzić do konfrontacji z państwami pragnącymi zachować ład wersalski . Francja i Wielka Brytania , mocarstwa , które zwyciężyły I Wielką Wojnę , bardzo nieudolnie próbowały prowadzić politykę stabilności na kontynencie i nie potrafiły zahamować terytorialnych zapędów III Rzeszy . To w końcu musiało doprowadzić do konfliktu . Na zachodzie terytorialne żądania Hitlera nie były porównywalne z wręcz nierealnymi żądaniami na wschodzie .

Tu interesy niemieckie pokrzyżowały się z sowieckimi . Stalin , który pragnął eksportu Czerwonej Rewolucji , nie mógł dopuścić do zajęcia przez III Rzesze Polski , Ukrainy i państw nadbałtyckich . Hitler z kolei potrzebował przestrzeni życiowej dla narodu niemieckiego na ziemiach polskich i zachodnio ukraińskich . W to wszystko wmieszana była suwerenna od 1918 roku Polska . Polacy , którzy dopiero co odzyskali niepodległość i wygrali wojnę z bolszewikami , nie mogli przystać na niemieckie żądania Gdańska i korytarza przez Pomorze . Nie najlepiej układały się również stosunki Rzeczypospolitej z Czechosłowacją . Zajęcie przez Polaków Zaolzia tylko zaogniło sytuację w tej części Europy .

Narastające nastroje i niepokoje pogłębił jeszcze bardziej Wielki Kryzys Ekonomiczny w 1929 roku . Szalejąca inflacja , bezrobocie i głód przekonały społeczeństwa do wprowadzenia zmian . Dzięki kryzysowi do władzy doszedł przecież nie kto inny tylko Adolf Hitler ...

W zasadzie każda przyczyna wynikała z innej , a tą najważniejszą był traktat wersalski. Być może gdyby postanowienia traktatu były inne do II wojny światowej nigdy by nie doszło . Oczywiście inne przyczyny były również ważne , ale według mnie , nie tak ważne jak traktat . W mojej pracy postaram się przynajmniej pokrótce przedstawić te najbardziej istotne wydarzenia , które doprowadziły do wybuchu wojny i w miarę wnikliwie je przeanalizować , aby udowodnić , że albo były mniej istotne od owego nieszczęsnego traktatu , albo z niego wynikały.

To traktat był prowodyrem działań Hitlera i wielu jego bliskich współpracowników . Wszystkie wydarzenia , które w tej pracy zamieściłem w jakiś sposób są powiązane zarówno z traktatem jak i ze sobą nawzajem . Hitler używał tych samych metod przy zdobywaniu władzy i organizacji państwa co Mussolini kilka lat wcześniej . Gdyby nie było przejęcia władzy przez Mussoliniego nie było by przejęcia władzy przez Hitlera . Temat tej pracy jest dosyć problematyczny "Spór wokół genezy II wojny światowej" . Gdy ponad dwa tygodnie temu zaczynałem pisać to wypracowanie wydawał mi się bezsensowny , gdyż nigdy w moim życiu z takim tematem się nie spotkałem . Dziś myślę , że sam taki spór na kartach tej pracy przeprowadziłem .

Może nie jest on zbyt bardzo widoczny , ale od początku do końca starałem się udowodnić , że najważniejszą przyczyną wybuchu wojny był traktat wersalski . Myślę , że aby się spierać należy mieć z kim i o co . Ja nie miałem takiego komfortu i mogłem jedynie spróbować się spierać z faktami i z Tobą drogi czytelniku . Jedynym sposobem ten na spór było podtrzymywanie moich własnych teorii i nie zamieszczanie faktów , które wydawały mi się mało istotne jako przyczyny wybuchu tej okrutnej wojny . Czy ta praca jest napisana we właściwy sposób ? Czy fakty , które przedstawiłem , są rzeczywiście prawdziwymi przyczynami wybuchu II wojny światowej ? Odpowiedzi na te pytania pozostawiam Tobie drogi czytelniku .

Podobne prace

Do góry