Ocena brak

Spór o zagadnienia (uniwersalia) i współczesna wersja tego sporu

Autor /Nikos Dodano /05.07.2011

To spór o charakter rzeczywistości, a uniwersalia to po łacinie przedmioty ogólne, Arystoteles podobnie jak Platon przyznaje uniwersaliom byt rzeczywisty i samoistny. Arystoteles uniwersalia traktował jako formy rzeczy integralnie z rzeczą związane. Stał on zatem na stanowisku umiarkowanego realizmu pojęciowego, podczas gdy Platon reprezentował stanowisko skrajne.

Obu tym formom przeciwstawia się konceptualizm (idee nie istnieją rzeczywiście, posiadają tylko byt pomyślany. Nie ma uniwersaliów, istnieją tylko ich pojęcia), ale także nominalizm (odmawia uniwersaliom istnienia, przeczy nawet temu jako byśmy mieli ich pojęcia. Istnieją tylko nazwy ogólne, nie ma żadnych ogólnych pojęć czy bytów).

Współcześnie spór ten występuje pod inną postacią: czy nauki aprioryczne badają w pełni rzeczywisty świat tworów idealnych, który istnieje w sposób zupełnie od naszego umysłu niezależny, czy też świat taki w ogóle nie istnieje. Odbiciem tego sporu jest np. kwestia dotycząca źródeł poznania aksjomatów matematycznych. Zgodnie z pewnym stanowiskiem nie istnieją żadne idealne obiekty matematyczne, istnieje zaś świat tworów realnych, dla którego matematyka tworzy aparaturę pojęciową, dla poznawczego opanowania tego świata.

Podobne prace

Do góry