Ocena brak

Spór o uwłaszczenie

Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011

 

W ostatnich kilku latach istnieje spór, co do tzw. powszechnego uwłaszczenia. Proces ten miałby polegać na tym, że wszyscy obywatele mieliby otrzymać część majątku państwowego. Autorzy strony nie chcą się opowiadać po jednej ze stron sporu, ale pragniemy zwrócić uwagę na pewne ekonomiczne aspekty sprawy :

  • Polski nie stać na powszechne uwłaszczenie, nie ma wystarczającego majątku na ten cel, musimy wcześniej spłacić roszczenia reprywatyzacyjne, zdobyć środki na niezbędne reformy i na spłatę zadłużenia zagranicznego,

  • przeprowadzenie tej operacji przyniosło by wiele szkód gospodarce, bony uwłaszczeniowe zostałyby spieniężone, a środki finansowe trafiłyby na rynek powiększając konsumpcję, inflację i deficyt handlowy,

  • spadłaby jakość zarządzania podmiotami gospodarczymi, nie miałyby one dostępu do nowoczesnego know-how,

  • pewnym ostrzeżeniem przed przeprowadzaniem uwłaszczenia są doświadczenia czeskiego uwłaszczenia tzw. kuponówka, gdzie majątek prywatyzowanych firm został skupiony przez państwowe banki, a fiasko tej operacji przyczyniło się kryzysu gospodarczego.

Podobne prace

Do góry