Ocena brak

Sponsor

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011

Definicja

W roli sponsora mogą występowac osoby fizyczne i prawne, a w szczególności przedsiębiorstwa, banki i instytucje ubezpieczeniowe. Najbardziej doniosłą rolę w tej dziedzinie odgrywają duże i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe oraz liczne banki i to w skali międzynarodowej. W Europie jak i innych częsciach świata liczne przedsiębiorstwa jak i banki tworzą fundacje, ktorych jednym w podstawowych celów jest sponsorowanie osób fizycznych i prawnych oraz różnych struktur organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Sponsor finansujący dane wydawnictwo prasowe, rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne w zamian oczekuje nadanie treści reklamowych dotyczących danej działalności.


Rodzaje sponsorów

W kategorii podmiotów angazujących się w sponsorowanie wyróżniamy:

 1. Sponsorów wyłączonych
 2. Sponsorów głównych
 3. Sponsorów ubocznych
 4. Co-sponsorów ( współsponsorów )

Podmioty angażujące się w sponsorowanie może wybrac sobie jedną z tych pozycji prawnych. W trzech ostatnich pozycjach stanowisko takie wymaga oczywiście stosownego uzgodnienia nie tylko ze sponsorowanym, ale takze ze współdziałającymi podmiotami sponsorującymi.


Kryteria oceny potencjalnych sponsorów

Skonstruowanie idealnego modelu sponsorowania nie jest prostym zadaniem. Wiadomo jednak, iz niezmiernie ważną rolę odgrywa w tym zakresie atmosfera zaufania, poparcia oraz wykazanie inicjatyw wolnych od ideologii, tolerancyjnych. Sponsor musi pamiętac, iż przy wyborze firmy sponsorującej ważne są podjęte działania, które poiwnny byc zgodne z profilem działalności i ogolna orientacja konkretnego przedsiębiorstwa. Istotną kwestią jest również wiarygodnośc o której powinni byc przekonani zarówno pracownicy firmy, jak i całe społecześtwo.


Sponsor powinien się oprzec na następujących kryteriach oceny podmiotu sponsorowanego:

 • Aprobata pracowników
 • Aprobata programu świadczeń i programu dotyczącego produktu
 • Znaczenie przedsiębiorstwa w regionie
 • Zakres pomocy materialnej
 • Wizerunek przdsiębiorstwa
 • Długofalowośc wspólpracy
 • Dotychczasowe doświadczenia
 • Wielkośc nakładów finansowych sponsora

 • Autor: Paulina Bajdas
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry