Ocena brak

Spółka joint – ventures

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

Spółka joint – ventures jest organizacyjną formą współpracy dwóch lub większej liczby przedsiębiorstw, które wspólnie inwestują w powołanie do życia nowego przedsiębiorstwa, którego stają się udziałowcami. Wypracowanym zyskiem działa się proporcjonalnie do wartości wniesionych aportów i wielkości zainwestowanego kapitału. Spółki joint – ventures powoływane są najczęściej nie tyle dla samego połączenia kapitału, ale dla łatwiejszego wchodzenia na nowe rynki, powiększania swojego udziału w jakimś segmencie rynkowym, ułatwiania dostępu do surowców.

Do góry