Ocena brak

Społeczne aspekty zróżnicowania populacji pod względem płci

Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011

Najlepsza sytuacja jest wtedy gdy na 100 mężczyzn przypada 100 kobiet

Płeć – jest to zespół właściwości charakteryzujących organizmy osobników męskich i żeńskich i przeciwstawiających je sobie wzajemnie

Cechy:

 • fizyczne – kobiety bardziej odporne na ból, mężczyźni górują fizycznie

 • psychiczne – kobiety są bardzie wylewne, opiekuńcze, rodzinne, mężczyźni zaś kierują się wyrachowaniem, są skryci

 • intelektualne – u kobiet jest lepsza inteligencja werbalna, u mężczyzn obrazowo – przestrzenna

Zróżnicowanie ról społecznych:

 • mężczyznom i kobietom przypisuje się różne role społeczne

 • występują pewne zestawy zadań, które przypisuje się obojgu

 • różne role społeczne są różne w zależności od poszczególnych kultur

 • różnice psychiczne i biologiczne korespondują w pewnym stopniu z podziałem ról

Podział ról społecznych w zależności od klimatu:

 • w krajach o zimowym klimacie – kobieta związana była z domem i dziećmi

 • w krajach o ciepłym klimacie – kobieta związana była z pracą w polu

Kwestia nierówności między kobietami i mężczyznami:

 • w większości społeczeństwa przez długi czas umorzono rolę mężczyzn

 • następował seksizm czyli przewaga jednej płci nad drugą

 • w okresie rewolucji francuskiej kobiety walczyły o walkę nad uprawnieniami dla samych siebie

 • kobiety coraz częściej zajmują się obowiązkami domowymi

Podobne prace

Do góry