Ocena brak

SPOŁECZEŃSTWO RZYMU. USTRÓJ REPUBLIKI RZYMSKIEJ

Autor /Sykstus Dodano /18.10.2011

1. Społeczeństwo Rzymskie

a) arystokracja (najbogatsza, wpływowa, posiadała władzę - nobilowie) nobilowie - właściciele latyfundiów, ekwici - bogaci przedsiębiorcy, kupcy, należeli do centurii nazwy

b) chłopi - w wyniku wojen ich sytuacja pogarszała się, często uciekali do miast, gdzie stanowili proletariat, posiadający prawa wyborcze

c) niewolnicy - ich los zależał od właścicieli, traktowani jak rzeczy, narzędzia, wykorzystywani do ciężkich prac (Powstanie Spartakusa - 73 r p.n.e.)

d) rywalizacja optymatów (bogate i wpływowe rody) i populatów; walki braci Grakchów o reformę rolną

2. Ustrój republiki Rzymskiej

a) zgromadzenie ludowe - nie miały prawa inicjatywy ustawodawczej, decydowało o pokoju i wojnie, o wyborze urzędników, oraz o ratyfikacji traktatów, zgromadzenie nie debatowało nad sprawami, mogli tylko odpowiadać tak lub nie.

b) urzędy

- urzędnicy wyżsi

ˇ 2 konsulów - dowódcy armii, namiestnicy ważnych prowincji, zwoływali zgromadzenia i senat, mięli inicjatywę ustawodawczą, ich kadencja trwała 1 rok

ˇ cenzorzy - listy senatorów, spis obywateli, finanse państwa

ˇ pretorzy - przewodniczyli sądom

- urzędnicy niżsi

ˇ etylowie - igrzyska, porządek w mieście, rozdawnictwo zboża

ˇ kwestorzy - administracja finansami państwa i armii

ˇ dyktator - urząd pełniony indywidualnie, wprowadzony w przeszłości w nadzwyczajnych okolicznościach

ˇ senat - rada, opiniował propozycje urzędników, składał się z byłych urzędników zasiadających w nim dożywotnio

Przyczyny kryzysu republiki rzymskiej

- rywalizacja polityków o władzę

- wojny Cezara z Pompejuszem

- wojny domowe po śmierci Cezara

Podobne prace

Do góry