Ocena brak

Społeczeństwo kapitalistyczne a społeczeństwo industrialne

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

ANALIZA GLOBALNEGO SPOŁECZEŃSTWA (NARODOWEGO) I JEGO STRUKTURY

Współczesne społeczeństwo aby odróżnić je od innych społeczeństw jest przez socjologów określane dwojako, specyfika gospodarcza odróżnia je od społeczeństw dawnych.

  1. społeczeństwa kapitalistyczne (starsze określenie) to społeczeństwo którego gospodarka funkcjonuje na zasadach kapitalistycznych. Koncepcja wywodzi się od Marksa.

  2. społeczeństwo industrialne i postindustrialne. Społeczeństwo industrialne – gospodarka tzw. industrializm. Także społeczeństwo preindustrialne.

Wprowadził Comte, później Spencer, a po wojnie był to nurt funkcjonalistyczny w socjologii.

Społeczeństwo kapitalistyczne to, to samo co industrialistyczne tylko z innej perspektywy.

Kapitalizm. Społeczeństwo kapitalistyczne wg Marksa. Gospodarka kapitalistyczna – dominuje wytwórczość zorganizowana w sposób kapitalistyczny. Węższy sens był u Marksa który sądził, że działalność kapitalistyczna, gospodarcza polega na tym że część uczestników gospodarki jest właścicielami kapitału, a druga jest właścicielem jedynie swoich kwalifikacji i wobec tego jedni są skazani na drugich. Kapitałem staje się pieniądz bądź maszyna gdy obsługuje go cudza, zatrudniona siła robocza. Musi być zysk, nadwyżka.

Max Weber – uważał że kapitał jest tam gdzie w wyniku handlu uzyskuje się nadwyżkę, zysk. Kapitał to towar, którego zastosowanie polega na handlu i dzięki temu pomnożeniu.

Nowoczesny kapitał dla Webera to, pomnażanie majątku bez zatrudniania siły roboczej.

Koncepcja społeczeństwa industrialnego

- społeczeństwo industrialne to społeczeństwo przemysłowe,

- społeczeństwo preindustrialne to społeczeństwo przedprzemyslowe czyli rolnicze

- społeczeństwo postindustrialne to społeczeństwo poprzemysłowe.

Jednym z pionierów tej koncepcji był Raymond Aron – społeczeństwo industrialne według niego to zakład produkcyjny:

- jest oddzielony od gospodarstwa domowego

- zakład przemysłowy ma wewnętrzny, techniczny podział pracy

- działalność przemysłowa w sensie ekonomicznym zakłada akumulację kapitału

- produkcja opiera się o racjonalną kalkulację kosztów i wyników

- koncentracja siły roboczej w miejscu pracy.

Są dwa rodzaje społeczeństw industrialnych – socjalistyczne i kapitalistyczne.

Socjologowie amerykańscy mówili, że trzeba społeczeństwu przypisać dodatkowe cechy takie jak:

- dominacja produkcji przemysłowej

- urbanizacja społeczeństwa

- likwidacja analfabetyzmu

- zastosowanie wiedzy i nauki w gospodarce

Istnieje tu zespół wspólnych społecznych wartości, które wszyscy wyznają i aprobują.

Jest to społeczeństwo harmonijnie zintegrowane, najważniejszą grupą społeczną są robotnicy.

Koncepcja industrialna często jest określana jako funkcjonalna, a kapitalistyczna jako konfliktowa.

W 1972 roku Daniel Bell napisał „Nadejście społeczeństwa postindustrialnego”

Postindustrialne społeczeństwo to społeczeństwo w którym działalność przemysłowa ustąpiła miejsca usługom. Do usług należy tu handel, naprawy, pralnie, gastronomia oraz działalność niematerialna np. szkolnictwo, nauka.

W związku z rozszerzeniem się dziedziny usług zwiększyła się rola wykształcenia. Najważniejszą grupą społeczną są technicy i tak zwani profesjonaliści. Wiedza jest głównym źródłem bogactwa i władzy. Pod innymi względami nie rożni się od społeczeństwa industrialnego.

Koncepcja społeczeństwa industrialnego i postindustrialnego jest koncepcją dominującą.

Podobne prace

Do góry