Ocena brak

Sploty żylne kręgowe wewnętrzne

Autor /jennad Dodano /02.02.2012

Sploty żylne kręgowe wewnętrzne (plexus icnosi rerlebrales interni) obfitsze od zewnętrznych leżą w kanale kręgowym między oponą twardą rdzenia a okostną; położeniem swym odpowiadają one zatokom opony twardej mózgowia. Sploty te tworzą jak gdyby poduszki wyściełające kanał kręgowy i wypełniając się lub opróżniając, wpływają na przesuwanie się płynu mózgowo-rdzeniowego. Dopływy splotów wewnętrznych pochodzą częściowo z kręgów, częściowo z rdzenia kręgowego. Żyły ich nie mają zastawek i biegną w kierunku podłużnym od otworu wielkiego prawie aż do wierzchołka kości krzyżowej. Podobnie jak w splocie zewnętrznym, również i tu rozróżniamy część przednią i tylną, przy czym każda z nich układa się w dwa podłużne pasma, prawe i lewe.

Splot wewnętrzny przedni leży na powierzchni tylnej trzonów kręgów i chrząstek międzykręgowych po obu stronach więzadła podłużnego tylnego. Każde z obu pasm składa się z kilku podłużnych, gęsto skupionych silnych żył, które ściśle się z sobą splatają; w przekroju poprzecznym światło ich zieje, zwłaszcza w części szyjnej i piersiowej.

Oba podłużne pasma żylne splotu wewnętrznego przedniego na powierzchni tylnej każdego trzonu kręgu łączą się z sobą poprzecznymi, siatkowato ułożonymi gałęziami, przykryte więzadlem podłużnym tylnym.

Splot wewnętrzny tylny leży na powierzchni przedniej łuków kręgów i wię-zadeł żółtych i przez szczeliny w nich zawarte zespala się ze splotem zewnętrznym tylnym: splot tylny jest cieńszy oraz mniej obfity i tworzy obszerniejsze i bardziej nieregularne sieci niż splot wewnętrzny przedni. Oba pasma splotu tylnego, podobnie jak przedniego, poprzecznymi, siatkowato ułożonymi gałęziami łączą się z sobą.

Koniec górny splotów wewnętrznych wieńcem obejmuje otwór wielki, łączy się / zatoką potyliczną, ze splotem podstawnyiri oraz splotem kanału n. podjęzykowego 1 opróżnia się do żż. kręgowych. W kanale krzyżowym naczynia są drobniejsze, sploty się rozluźniają i przez otwory krzyżowe przednie uchodzą do żył krzyżowych.

Podobne prace

Do góry